Üritusest võtsid osa 9. kuni 12. klassi õpilased. Õpilased valmistasid ette esitlused ning rääkisid üritusest osavõtjatele kõige hirmsamatest surmalaagritest, nagu Buchenwald, Auschwitz, Treblinka jt. Samuti sai ära märgitud Klooga koonduslaager, mis asus kõigest mõnekümne kilomeetri kaugusel Keilast. Üritusel kasutati tollest ajast pärit fotosid ning erinevaid dokumentaalseid kroonikaid. Õpilased lugesid luuletusi ning laulsid laule holokaustist. Ürituse hetkeks said kõigist osavõtjatest justkui soovimatult tolle aja hirmsate sündmuste tunnistajad. Ürituse planeeris ning valmistas ette ajalooõpetaja Nadežda Vavilova. Tehnilise poole tagas huvialajuht Inna Õunapuu.

„Mälestus holokaustist on vajalik selleks, et meie lastest ei saaks kunagi ohvrid, timukad ega ükskõiksed vaatlejad.“