Mis on siis vallavolikogu ja vallavalitsuse ühised plaanid 2013. aastal Missomaa elu parendamisel? Veebruari volikogus kiideti heaks arendustegevuste nimekiri mille rahastamine kaeti ka valla 2013. a eelarvega.

·  Misso aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonsrueerimise II etapi lõpetamine

·  Misso valla riikliku tähtsusega tööstusala (Missokülä) tasuvuse ja teostatavuse analüüsi koostamine

·  Luhamaa väetisekuuri lammutamine

·  Turismimarsruudi „Seto Külävüü" viidastamine

·  Misso laululava III etapi elluviimine - tantsupõrand, välisvalgustus, pargiinventar. Kõikide eelnimetatud tegevuste elluviimiseks on juba saadud või küsitud lisarahastust väljastpoolt ning vallaeelarvest kaetakse nende projektide elluviimisel ainult omafinantseering mahus 5-30%. Eelmisel aastal oleme me arengukava koostamisel Seadnud endale oluliselt kõrgemad investeerimissoovid, kuid paraku ei kannata meie valla 2013. a eelarve seda välja. Seetõttu seisab meil sel aastal ees suur väljakutse - leida väljastpoolt lisarahastust ka nende planeeritud tegevuste elluviimiseks.

Teie poolt, hea rahvas, on üles tõstetud mitmed kitsaskohad mida me oleme valmis lahendama hakkama:

·  Elektrivõimsus. Palun teil meile hiljemalt märtsi lõpuks teada anda, kelle talus on elektrivõimsus liiga väike või liiga kõikuv.

·  Teede kapitaal- ja jooksevremont. Aprilli vollikokku on valitsusel vaja esitada teede nimekiri tähtsuse järjekorras, kus 2013. aastal kapitaalremonti teostada ning kus jooksvat remonti. Ootame teie ettepanekuid remonti vajavate teede osas märtsi lõpuni.

·  Misso aleviku haljastuse taastamistööd mis tulenevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistöödest eelmisel aastal. Nende tegevuste kaardistamiseks ja kevadise heakorrapäeva planeerimiseks kutsun kokku rahvakoosoleku 4. aprillil kell 17:00 Rahvamajas.

Tei e ettepanekuid ootame : a adr es s i l majandus@misso.ee, helistage või astuge vallamajast läbi.

Nagu te teate, toimub sel aastal, 3. augustil, Luhamaal suurüritus „XX Seto Kuningriik". Selle edukaks elluviimiseks ootame abi tervelt Missomaa kogukonnalt. Head Missomaa MTÜ-d - tulge oma liikmetega appi MEIE endi suurürituse edukaks elluviimiseks. Oma töö eest saate ka tasu.

Niisiis - käärime käised üles ja asume tööle!

Ilusat kevadet kõigile!