„Pärnu linnal on vaja eluruume sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva kohustuse - tagada abivajajatele elamispind - täitmiseks. Samuti ka omandireformi käigus õigusjärgsetele omanikele tagastatud elamute üürnike elamispinna probleemide lahendamiseks. Täna elavadki munitsipaaleluruumides ülalnimetatud põhjustel eluruumi taotlenud isikud. Vaba on täna üks korter, seoses remondiga.

On ka kolmas grupp eluruume, mis eluruumide erastamise perioodil tunnistati linna arengulistel kaalutlustel erastamisele mittekuuluvateks ja neis elavad seni endisaegsed üürnikud," rääkis linnavalitsuse majandusosakonna elamumajanduse peaspetsialist Liivi Vaidla.

Tartu linnal on värsketel andmetel, märtsi alguse seisuga, 584 eluruumi, millest 13 on tühjad ent on üürileandmise ootel, menetluses.

„85% üürnikest kasutavad eluruume sotsiaalüürilepingu alusel, ülejäänud lihtsalt eluruumi üürilepingute alusel kasutajad on endised tagastatud maja üürnikud, lammutatud majadest ümber paigutatud jne," rääkis Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig

Kuidas eluruumid saadud on?

„Linnale kuulub kaks endisaegset ühiselamut - saadud munitsipaliseerimise käigus. Kümmekond korterit on linn ka pärinud. Enamus on aga uusehitised ja ka renoveeritud elamud - neis elavad põhiliselt nn. sundüürnikud. Viimati rajatud munitsipaalelamu avati möödunud aasta lõpus Männi tänaval," rääkis Liivi Vaidla.

Pärnu linn nende eluruumidega kasumit ei teeni, üürimäära arvestamsel on põhikriteeriumiks, et kulud oleks kaetud. Liivi Vaidla sõnul oleks neil tegelikult tarvis elamufondi veelgi täiendada.

„Pooled eluruumid asuvad linnale kuuluvates majades, mida omal ajal ei erastatud (olid erastamisele mittekuuluvad) ja pooled korteriühistutega majades, mis on enamalt jaolt ostetud. Mõned pinnad on ka pärimise teel saadud. Uusi elamuid Tartu linn endale hetkel juurde ehitanud ei ole," ütles Mait Raig, kelle sõnul on Tartu linna elamufond hetkel piisav, et kõik vajadused rahuldada.

Tartu linn saab päranduse paar korda aastas

Nagu mainitud, saavad omavalitsused aeg-ajalt eluruume ka päranduseks. Paraku ei ole siin tegu mitte testamendiga jäetud varaga, lugu on kurvem. Seda selgitab Mait Raig:

„See on see, et kui keegi meie linna elanik sureb ära ja tal ei ole pärijaid, siis saab see kinnisvara linna omandisse. Neid juhtumeid on umbes paar korda aastas. Kui selline kinnisvara linna omandisse tuleb, siis see vastavalt olukorrale kas võõrandatatakse või siis jääb see linna eluruumiks, mida siis abivajajatele üürile anda.

Näiteks on juhtumeid, kui sellisel pärijateta linlasel on kinnisvara ka kuskil mujal, nt Kohtla-Järvel või Kambja vallas, siis pole Tartu linnal sellega midagi teha ja see müüakse maha," selgitas Raig.

Vasalemmal liiga palju eluruume

Ka väikevald Vasalemmal on märkimisväärne eluruumide pagas, neid oli 2011. aasta lõpu seisuga 86.

Vallavanem Mart Metsa sõnul on 15 eluruumi hetkel tühjad. „Vasalemma vallal ei ole mingit otsest eesmärki omada nii suurt hulka eluruume. Nendes korterites elavad vallaelanikud, keda mingi ühese nimetaja alla ei saa viia."

Eluruumid on antud üle Vasalemma Vallavalitsusele, kui eluruumide erastamise kohustatud subjektile suures osas Kaitseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt. Mõned üksikud korterid on tulnud ka pärimise teel. Tuletame siinkohal meelde, et Vasalemma vallast on viimastel aastatel ära kaotatud koguni kolm vanglat, mis on omakorda vabaks jätnud mitmed endiste töötajate elupinnad, need kuuluvadki nüüd vallale.

„Mingit materiaalset kasu vallavalitsus nende korterite omamisest ei saa. Püüame hoida elamumajanduse kulud ja tulud tasakaalus, kuid kulud kipuvad siiski natuke tulusid ületama. Eesmärk on vähendada valla omanduses olevate eluruumide arvu, kuid siiski mitte igasuguse hinna eest," rääkis Mart Mets.

TOP 30: Suurim arv omavalitsuse omandis olevaid eluruume (Allikas: Statistikaamet)

4143Tallinn
651Narva linn
555Tartu linn
300Pärnu linn
254Kohtla-Järve linn
169Türi vald
159Kiviõli linn
159Tapa vald
153Vinni vald
138Paldiski linn
124Sillamäe linn
118Tamsalu vald
99Tootsi vald
92Viljandi linn
88Helme vald
86Vasalemma vald
84Rakvere linn
83Lihula vald
77Rae vald
77Torma vald
77Võru linn
69Ülenurme vald
67Sindi linn
66Anija vald
66Jõgeva vald
64Väike-Maarja vald
61Palamuse vald
60Koigi vald
59Haapsalu linn
59Martna vald
59Valga linn

TOP 10: väikseim arv omavalitsuse omandis olevaid eluruume
(Allikas: Statistikaamet)

0Nõva vald
0Piirissaare vald
1Peipsiääre vald
1Torgu vald
1Oru vald
2Mõniste vald
2Kihelkonna vald
2Lüganuse vald
2Lohusuu vald
2Alajõe vald