Selle ajaga on meie (nii volikogu kui vallavalitsus) poolt tehtud asju mis on tekitanud nii positiivseid kui negatiivseid emotsioone. Andke mulle andeks palun need, kelle soovi järgi me ei ole tegutsenud.

Vaadakem koos tagasi sellele neljale aastale ja meenutagem, mis tehtud sai.

Misso pumbamaja ja enamik trassidest on rekonstrueeritud ning vesi mis teile kraanist voolab hakkas käima ka läbi filtrite ning uute torude.

Vallakeskuses hakkas tegutsema noortekeskus ja sinna on hangitud hulk vahendeid.

Rajati vallakeskusesse avalik internetipunkt.

Ehitati välja Luhamaa - Misso lairibainterneti trass.

Misso Kooli õpilaskodu sai uued aknad ja talvel ei pea enam läbi kilede välja vaatama.

Rekonstrueeriti rahvamaja põrand ja jõusaal.

Valminud on vallakeskuse rekonstrueerimisprojekt ning selle elluviimise esimene etapp on saanud rahastuse (vundamendi ja seinte soojustamine ning akende-uste vahetus) mille ehitushange on hetkel töös.

Rekonstrueeritud on Misso katlamaja mille tulemusena oleme juba mitu aasta hoidnud kokku ca 16 000 € aastas.

Lumetõrjet teostatakse iga suitsuga taluni.

Jätkuvalt remonditakse valla teid mitu korda suuremas mahus kui naabervaldades ning mustkatte alla on saanud lisaks üks tänav.

Kooli õpilaste arv on tõusnud 44-ni ning lasteaia laste arv 14-ni (14.08.13 seisuga).

Rekonstrueeritud on kooli korvpalli plats.

Valminud on kooli staadioni ja selle juurde tuleva mänguväljaku ehitusprojekt.

Valminud on õpilaskodu rekonstrueerimise projekt.

Valla elanike arv on tõusnud jälle üle seitsmesaja.

Nelja aasta jooksul on välisraha juurde toodud ca 50% valla nelja aasta eelarve mahust ehk ca 1,2 miljonit €.

Investeeringutelt inimese kohta oleme 13-s omavalitsus Eestis.

Liider programmi rahaliste vahendite kasutamises oleme kuues omavalitsus Eestis.

Keskkonnainvesteeringute lisaraha kasutamises oleme aastatel 2001-2012 ülekaalukalt esimesed Võrumaal (kusjuures Misso valla investeeringud on tehtud ainult aastatel 2010-2012).

Luhamaa rahvas on saanud OMA külaplatsi ning selleks on läbitud kogu bürokraatia.

Misso laululava saab lõplikult valmis veel sel aastal.

Kultuuri on oluliselt mitmekesistatud tänu väliste vahendite juurde taotlemisele - ansamblid, teatrietendused, kino, huviringid jne.

Valmis on uus valla arengukava aastani 2025.

Misso sotsiaalkeskus on tööle rakendatud selliselt, et sai tõsta ka töötajate palkasid.

Mis on veel töös:

Augusti viimasel nädalal saab Misso esimese laste mänguväljaku mis rahastati peale seitsmendat rahastustaotluse tegemist :)

Käivitamisel on avahooldusteenus (rahalised vahendid on eelarves olemas ja otsime sobivat töötajat).

Rahastatud on valla energiamajanduse arengukava.

Töös on Luhamaa tööstusala Tasuvuse ja Teostatavuse Analüüs.

Töös on Setomaa nelja valla ettevõtlusstrateegia ja majanduse teemaplaneeringu koostamine.

Töös on Misso aleviku osalise detailplaneeringu koostamine.

Rahastatud on Misso Maaelu keskuse ehituslik projekteerimine „Sangari" hoonesse.

Pikemaajalised plaanid on aga kirjas meie uues valla arengukavas mis on leitav valla kodulehelt.

Suur osa meie nelja aasta tööst on veel erinev bürokraatia mida väljapoole ei paista kuid ilma milleta objekte ei ehita või ei remondi ega välisraha sisse ei too - maade munitsipaliseerimine ja ehitusregistrisse kandmine (vallamaja, laululava, staadion, teed, trassialused maad, õpilaskodu, sotsiaalkeskus, Luhamaa külaplats jne).

Nüüd on 20.oktoobril teie valida - kes, mida ja kuidas peaks vallas tegema, et teie rahul oleksite.

Tehke kindlasti oma valik ja minge valima!

Kutsun teid 10. septembril kell 18:00 toimuvale valla sünnipäeva kontsert-aktusele mis toimub rahvamajas. Seal antakse üle teie poolt valitud „Aasta Tegu" ja „Aasta Tegija" auhinnad ning tänatakse aasta jooksul silma paistnud inimesi ja organisatsioone.