Mittestatsionaarses õppes luuakse 130 gümnaasiumi õppekohta ja hariduslike erivajadustega lastele 20 õppekohta

Käesoleval õppeaastal õpib Tartus linnas põhikooli viimases klassis eesti keeles 909 ja vene keeles 122 õpilast. Neist 879 õpib nö tavaklassis ja 152 mittestatsionaarses õppes või hariduslike erivajadustega klassis.

„Hea uudis põhikoolide lõpetajatele on tänavu seegi, et valdavalt kevadvaheajal toimuvad Tartu gümnaasiumide sisseastumiskatsed on jaotatud erinevatele päevadele nii, et soovijad võivad proovida oma võimeid kasvõi kõigi gümnaasiumide katsetel,“ sõnas abilinnapea.

Linnavalitsus kinnitas Tartu munitsipaalgümnaasiumis õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvud 2014/2015. õppeaastaks järgmiselt:

Hugo Treffneri Gümnaasiumis 180 õppekohta;

Miina Härma Gümnaasiumis 110 õppekohta;

Tartu Annelinna Gümnaasiumis 100 õppekohta;

Tartu Herbert Masingu Koolis 20 õppekohta;

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 160 õppekohta;

Tartu Kivilinna Gümnaasiumis 205 õppekohta;

Tartu Tamme Gümnaasiumis 132 õppekohta;

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis 130 õppekohta.