Kahe valla ühine murekoht on koostöö kinnisvaraarendajatega, kelle peamine huvi on uusi elamuid või elamurajoone juurde ehitada, kuid alati ei soovita panustada sotsiaalsesse infrastruktuuri, mis omakorda toob kaasa probleeme elanike jaoks.

Kohtumisel kujuneski üheks peamiseks arutlusteemaks, kuidas kaasata uute elamupiirkondade arendajaid infrastruktuuri investeeringutesse. Rae vallavanem Mart Võrklaev tõdes, et viimaste aastate sisse jääb juba mitmeid positiivseid elamuala näiteid, kuidas omavalitsus saab teha arendajatega koostööd sotsiaalse infrastruktuuri ehitamisel. Lisaks on Rae vald teinud koostööd mitmete sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtetega, mis panustavad samuti nii valla elukeskkonda kui ka infrastruktuuri arengusse. Harku vallajuhid huvitusid kolleegide edukast tegevusest ja avaldasid selle kohta tunnustust.

Ühisel kohtumisel vahetati infot veel erateede sulgemise problemaatika üle ning ruumilise planeerimise ja arengu ning hariduselu korraldamise teemal.

Abivallavanem Priit Põldmäe leidis, et toimunud kohtumine oli kasulik mõlemale poolele, sest mured ja probleemid omavalitsuste tasandil on kuldsesse ringi kuuluvatel valdadel ühesugused ja info vahetamine aitab teinekord probleeme hoopis uue nurga alt vaadelda.