Mis on naabrivalve?

Naabrivalve rakendamine tähendab naabritevahelist kokkulepitud koostööd turvalisuse hoidmisel ja tõstmisel ning ühiste huvide kaitsmisel konkreetses piirkonnas ehk naabrivalve sektoris.

Naabrivalve sektori võib moodustada kortermaja, trepikoda, eramutega tänavalõik, suvilate piirkond, küla, läheduses asuvad talud, võib kaasata ka mõne ettevõtte, lasteaia, kooli jne. Huvigrupi tekkimisel saab Eesti Naabrivalve ühinguga liitudes vormistada lepingu, mille osapoolteks on kohalik omavalitsus, politsei, naabrivalve ühing ning loodav naabrivalve piirkond - naabrivalve sektor. Lepinguga kinnitatakse ühise tegutsemise reeglid ning määratakse kontaktisikud politseist ja kohalikust omavalitsusest, kes on edaspidi täpsemalt kursis antud piirkonna probleemidega ja tegutsevad kokkulepitud reeglite järgi. Ühingu liikmeks olemisega kaasnevad kulutused on sümboolsed, näiteks naabrivalve sektori eraisikust liige maksab 1 euro aastas majapidamise või kodu kohta. Ühing varustab naabrivalve sektorit naabrivalve plakatite ja kleebistega, kõik sektori liikmed saavad mapi üksteise kontaktide ja tegutsemisjuhistega. Ühingu liikmed saavad mitmeid soodustusi meie koostööpartneritelt, ühing korraldab turvateemalisi koolitusi ja infopäevi ning soovi korral aitab korraldada infoüritusi ka muudel liikmetele huvipakkuvatel teemadel.

Kuidas liituda naabrivalvega?

1. Naabrivalvega liitumise eelduseks on Sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.

2. Jaga mõtet oma naabritega.

3. Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku kutsudes.

4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem.

5. Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.

6. Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda, ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule.

7. Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega.

8. Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe kõikide naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks.

9. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning kleebised.

Meeldetuletamiseks mõned lihtsad turvasoovitused:

  • Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta.
  • Uksesilm aitab kindlaks teha, kes ukse taga on.
  • Ka kodus olles hoia välisuks lukus.
  • Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus, sest Sa ei näe ega kuule, mis teisel pool maja toimub.
  • Aiatööde lõpetamisel paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaa ži.
  • Kui jalgrattasõit tehtud, vii see tuppa, kuuri või garaaži. Aeda järelevalveta jättes võib sellest ilma jääda. Kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne.

Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel 652 2522.