Muinsuste avastaja ning muinaspaikade kaitsele kaasaaitajana Harjumaal ja paljudes Eesti maakondades on ta meie jaoks meeldetuletamist vääriv inimene ka tänases päevas.

O. Raudmetsa avastatud muinasküladest kirjutatud lood perioodikas ja kogumikes (ajavahemikul 1964-1994) sisaldavad lisaks maastikel paiknevate kultusekivide, kivikangrute ja haruldaste leidude mainimisele ka kultuuriloolist teavet kogutud pärimuslugudest ning varem avaldatud Jüri, Jõelähtme, osaliselt Harju- Jaani kihelkonna uuemasse kuube seatud kultuurilugu.

Rikkaliku kultuuriloolise pärandi põhjal koostas ta looduse õpperadasid, korraldas nendel matku ja ekskursioone endise Jüri kihelkonna piires ja mujal. Tänases ajas ei ole need matkakirjeldused aegunud. Rae Kultuurikeskuse algatusel toimuvad O. Raudmetsa looduse õpperadade alusel 26. aprillil ja 18. mail ekskursioonid kodukandi mineviku kultuuriloost huvitatutele.

Ekskursioonid viivad Vaskjala (Ocrielae) ja Rebala muinaskihelkonna keskustesse, mõningatesse muinasküladesse, kus muinasaeg on seotud lähimineviku ja tänapäevaga.

Ekskursioone juhivad Oskar Raudmetsa kaasteelised muinasmaastikel Ardo Niinre, Ain Lavi ja Ants Kraut, lähimineviku kultuuriloolist teavet annavad Sirje Kuurberg ja Varje Malsroos.

Esimene ekskursioon 26. aprillil

Algab kell 11.00 ja on soovitatav eelkõige nendele, kes pole veel Rae valla kultuurilisajaloolise minevikuga tutvunud, ehkki seekordne muinasaja põhjalikum käsitlus toob uut ja huvitavat nendel teedel käinutelegi.

Ekskursiooni marsruut: Jüri aleviku keskus, endise Lehmja mõisa süda - Lehmja keskaegne külaase - Assaku nõiakivi - Lehmja-Loo kalmed ja Põrguväli - suurima lohuga kultusekivi Sarapiku talu maadel - Jüri kirikukihelkonna mõisasüda endise Karla küla osana - endine vallakeskus Vaskjala külas - kultusekivid Pirita jõe ääres ja Kolme küla väljal - Rae koolimajad endiste aegade haridus- ja kultuurikeskustena - Jüri aleviku keskus.

Teine ekskursioon 18. mail

Algus kell 11.00. Bussiekskursioon viib endistele Rebala ja Vaskjala muinaskihelkonna maadele O. Raudmetsa looduse õpperadade „Iru ämm kutsub" ja „Jalgsi Tallinna Linnuvabriku ümbruses" alusel.

Ekskursiooni marsruut: Jüri aleviku keskus - Suur-Sõjamäe - Lasnamäe - Iru küla - Iru linnus - Saha-Loo - Proosa kalmed - Saha kabel - Jüri aleviku keskus.

Kohtumiseni 26. aprilli ja 18. mai kevadhommikul kell 11.00 Rae Kultuurikeskuse ees!