RMK ülesandeks jäi puude, võsa ja põõsaste eemaldamine, äravedu ja pinnase tasandamine, sealhulgas kändude juurimine. Nüüd jõuti tööde avaliku alustamiseni.


RMK tööd Eesti−Vene piiril
- RMK puhastab riigipiiri kuni 2015. aasta kevadeni.
- Tööd saavad alguse Misso vallas Parmu külas ning lõpevad Värska vallas Podmõtsa külas.
- Kontrolljoone 136 kilomeetrist puhastab RMK 80 kilomeetrit 10 kuni 100 meetri ulatuses. Kokku lõigatakse metsa ja võsa 270 hektarilt. Puidukogus on 16 400 tihumeetrit.
- Puidu müügist saadud tuluga loodetakse katta raadamistööde 700 000eurone eelarve.
- Tööde tegijaks on FIE Kuldas Kiisler Sarapiku talust. 12tunniseid tööpäevi teevad kuni kümme meest, kelle eesmärk on raadata hektar päevas.
- Esialgu jäävad puutumata kontrolljoone need osad, mis kuuluvad eraomandisse ja mis jäävad piirilepingu (näiteks Saatse saabas) alasse.

Allikas: RMK