Hoone suurim lubatud maapealne korruselisus on neli, maa-alune kaks. Suurim lubatud absoluutkõrgus on 63,2 meetrit. Planeering algatati 2013. aasta