Facebooki käsitööfoorumites küsivad kudujad sageli, kust leida kodukoha kindamustrit. Tavaliselt juhatatakse küsijad Eesti Muuseumide Veebiväravasse, kust võib leida jooniseid ja fotosid.
Mustreid võib leida veel Eesti Rahva Muuseumi väljaannetest, seal on avaldatud ka mustrijooniseid, kuid kaugeltki mitte kõikide kihelkondade omi.
Kas Eesti rahvuslik pärand, sh aastasadade jooksul kujunenud kudumismustrid ei peakski olema tasuta kõigile kättesaadavad?

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit möönab, et kõiki maakondi hõlmavat süsteemset kinda- ja sokikirja andmepanka Eestis seni pole. Liidu auesimehe ja Tallinna Rahvaülikooli direktori Liivi Soova sõnul võiksid kindamustrid olla küll kõigile paremini kättesaadavad, kuid eraldi uut andmebaasi ta nende tarvis ei teeks.