Eestis on kokku lepitud, et need inimesed, kes töötavad ja saavad vähemalt miinimumpalka, makstes palgalt sotsiaalmaksu, saavad ka ravikindlustuse. Samas näitab sotsiaalministeeriumi tellitud ja poliitikauuringute keskuse Praxise tehtud uuring, et ravikindlustuskaitse jätab paljud kõrvale – Eestis puudub püsiv ravikindlustus kuni 120 000 tööealisel inimesel.

Haigekassa pakub ligi 50 võimalust ravikindlustuse saamiseks, paraku inimesed ei pruugi selliste võimaluste rägastikus täpselt orienteeruda – nii jääb osa ka teadmatusest ravikindlustamata.