Konkurentsiseaduse põhjal otsustades on sellised ürituse korraldaja ja olulise turujõuga ettevõtete vahelised kokkulepped konkurentsi kahjustavad ning keelatud. Otsad jätab lahti seaduse klausel, mille kohaselt võib suursponsor siiski nõnda kamandada, kui ilma tema osaluseta ei saaks üritust üldse läbi viia. Sellises sogases vees äritegemine käibki ning konkurentsiamet menetleb niisuguseid juhtumeid siis, kui neile laekub konkreetne kaebus.