Ainsana on minimaalset kasvu näidanud küttepuidu hind. Kõige keerulisem on olukord okaspuupaberipuidu turul, kus hind on jätkuvalt märgatavalt langenud.

Okaspuupalgid on möödunud kuul kuni pool protsenti odavnenud, kusjuures ei ole suurt vahet puuliigil ega palgi jämedusel.