Olen kogenud ja tean, mida tähendab, kui riik inimese eest liialt hoolitsema kipub, jätmata ruumi ise otsustamiseks. Ja vihkan seda. Kogesin, et selgi korral ei maksa usaldada üksnes tervise, heaolu ja õnne nimel tegutsevat riiki.

Prof. Andrea Edenharter ei näe massiivselt läbi viidavatel meetmetel piisavat õiguslikku alust. Jurist Niko Härting nimetab neid koguni seadusvastaseks. Küllap seda märkas ka valitsus ja valmistus infektsioonikaitseseadust parandama. 

Kui senini seadus keelas infektsioonitõbiste haigete raviks kohustamist, siis uus seaduseelnõu seda keeldu ei sisalda. Sobiks hästi üldpilti, kui ravile viidaks sundkorras, vastu haige tahtmist. Leia siin siis kolm erinevust demokraatia ja diktatuuri seadusis!