Seaduse järgi (lastekaitseseaduse § 27) on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, kohustus viivitamatult teatada sellest kohalikku omavalitsusse või laste­abitelefonil 116 111. Hädaohus olevast lapsest teatada hädaabinumbrile 112. Kõigil, kes märkavad lapse seksuaalset väärkohtlemist, kas füüsilises ruumis või veebis, tuleb sellest teada anda. Avatud on veebipõhine teenus www.vihjeliin.ee, kuhu saab anonüümselt, ilma oma isikuandmeid edastamata, anda infot internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist.

Haigushüvitis alates teisest haiguspäevast


Valitsus kiitis heaks töötajatele haigushüvitise maksmise alates teisest haiguspäevast ja algatab vastavad seadusemuudatused. Regulatsioon on ajutine ja planeeritud kehtima 1. jaanuarist 30. aprillini 2021. Kui muudatus jõustub, ei hüvitata vaid esimest haiguspäeva. Tööandjad hakkavad töötajatele hüvitama 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust haiguse teisest päevast kuni viienda päevani. Eesti Haigekassa kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast. Haigushüvitise regulatsiooni laiendatakse, et töötajad saaksid ka kergete haigustunnustega jääda koju, kartmata sissetuleku kaotust esimeste haiguspäevade eest.