Kui hirm, kurbus, viha ja muud tunded on loomulik reaktsioon ebaloomulikule olukorrale, siis nende püsiv kestvus viib otseteed depressioonini. Halvemal juhul alkoholi- või narkootikumide sõltuvuseni. 

Hulk uurimusi on näidanud, et koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud isolatsiooni tagajärjel tekkinud psüühiliste probleemide ravile tuleb pöörata tõsist tähelepanu. Psüühilised probleemid võivad kesta aastaid ja jääda osale inimestest ravimatuks.

Viiruspandeemiale järgnev hirmupandeemia on üks tulevikuprognoos.