Põllumajandus- ja toiduameti osakonnajuhataja Olev Kalda sõnul on tegemist esimese sellelaadse leiuga Eestis. „Amet uurib igal aastal nii kodu- kui ka mets- ja veelinde ning seni lindude grippi tuvastatud pole.“

„Kuna selle haiguse vastu puudub vaktsineerimise võimalus ja ravi, siis tuleb nakatumisest hoidumiseks oma kodulinde hoida sisetingimustes. Haigestumise korral tuleb viiruse leviku vältimiseks linnud hukata ning sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võivad olla viirusega saastunud, nõuetekohaselt töödelda või hävitada.

See toimub põllumajandus- ja toiduameti järelevalveametniku kontrolli all. Uued linnud saab ruumidesse tuua peale täielikku puhastust ja desinfektsiooni,“ selgitas Kalda.

Lindude grippi on tuvastatud 27s Euroopa riigis ning haiguse tõttu on sellel aastal hukatud või hukkunud ligi 3,5 miljonit kodulindu.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebooki kontolt.

Linnugripi peamised sümptomid

harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
isutus, uimasus kõhulahtisus;
linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde

hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767.
Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.