Minu 40 aasta vanuseid Leningradi metsaakadeemias omandatud teadmisi on nimetatud iganenuks. Võimalik, nagu ka fakt, et vanasti kasvasid puud teisiti, eriti sealpool Narva jõge.

Tegelikult pean Venemaa metropolis omandatust tähtsaimaks iseseisvat õppimis- ja analüüsivõimet ning eriti kommet kahelda kõiges, mida ütleb inimene. Selle eest tänud eelkõige teadusliku kommunismi ja poliitökonoomia õppejõududele. Kahjuks iseseisvust arendavaid distsipliine tänapäeval enam ei anta, vähemalt kõigile mitte.

Uskuda saab vaid looduse õpetusi, mida olen paarkümne viimase aasta jooksul ka hoolega omandanud. Paratamatult tuleb end harida ka teaduse vallas.