Kui Euroopa Liidu rohepööre näeb ette olulist transpordisaaste vähendamist, siis enamasti hakatakse rääkima säästvatest transpordivalikutest – jalgratastest, elektrisõidukitest, inimeste ühistransporti kasutama suunamisest.

Maainimesel on aga linnakesksete lahenduste jutust enamasti vähe abi. See ei lahenda nende põhiprobleemi: ühistransport pole muutunud vajadustega piisavalt kiiresti kohanenud.

Maapiirkondade autokesksuse üks peamisi põhjusi on töökohtade ümberpaiknemine ning liigutavate vahemaade suurenemine. Seetõttu ei paku ka jalgsi liikumine või maapiirkondades muidu tavapärane rattasõit tihti alternatiivi.