Mis on põhilised strateegiad uue pandeemia ennetamiseks ja sellega toime tulemiseks?

Kui me vaatame eelmist kevadet, siis suurim valupunkt oli info liikumine. Me oleme üle aasta kõvasti tööd teinud, et arendada erinevaid teavitussüsteeme, infoliikumissüsteeme, õppinud riiki paremini tundma.

Uus pandeemia tuleb kindlasti teistsugune, aga kommunikatsioon on siis paremini paigas. Me teame, kuidas muuta info inimestele kiiresti kättesaadavaks. Et vaja on infoliini, kust abi küsida, korralisi pressikonverentse. Et peab olema inimene, kes kogu asja juhib. Tegutsemisselgus peab olema.

Kas Eesti reageeris eelmisel kevadel liiga hilja?