Jälle Hunt Kriimsilm: Suvepuhkusele
ERR

"Peaaegu et metsa valitseja. Kõik loomad valisid mind ühel häälel!" kiidab Hunt oma uut ametit. "Ainult mittetulundusühingud mängisid mäkra ja olid vastu!"

Erapooletuks jäi vaid maa-ameti esindaja, aga mis seal imestada, tal on kogu elu aeg silmad-suu musta mulda täis olnud. Üllatusena tuli see, et sotside esindaja tõstis kohe esimesena oma punase käpa püsti. Pärast seda kerkis kohe kätemets!

Puudustele tuleb otsustavalt vastu astuda

Mitte ainult keskkonnaministri, vaid ka metsanõukogu esimehe jaoks on oluline esinduslik välimus. Esimesena õnnitlema saabunud Rebane toob talle selle eesmärgi täitmiseks värske ajakirja Burda.

Et see kõik ei paistaks pugemise ning altkäemaksuna, juhib Hunt vankumatu põhimõttekindlusega tähelepanu asjaolule, et Rebase karistusregistris on kunagine metsa prügistamise juhtum. Rebane kahetseb alandlikult toimepandud süütegu ning avaldab lootust, et sellest vaikib isegi ajalugu.

Samal ajal viib metsanõukogu elurikkuse töögrupp koosseisus Jänes, Hundu ja Jõmm läbi ajurünnakut, kus muuhulgas otsitakse lahendust küsimusele, mis vahe on lendoraval ja klaveril, milline on karu roll toiduvõrgustikus ning kuidas vältida taristuprojektide negatiivset keskkonnamõju. Viimase küsimuse lahenduseks on see, et jänes jookseb üle mäe, mitte mäe alt läbi.

Esimene Kiirmsilma väljakutse uues ametis on personaliküsimuste lahendamine. Ta määrab Siili looduskaitseinspektoris. Isikuomaduste, eelkõige musklirammu poolest sellesse ametisse paremini sobiv Karu otsustab hoopis pensionile minna. Uus juht tema avaldust aga vastu ei võta ning määrab Karu hoopis metsa rekreatiivsete väärtuste töögrupi eestvedajaks.

Siil saab aga ülesandeks selgitada välja mullaelustiku ökosüsteemi toimimise eripärad ehk selle, et mida see Mutt seal Jänese maja juures tuhnib.

Harakas määratakse kogukondade esindajaks, sest nagunii ta muud ei tee, kui topib oma nokka võõrastesse asjadesse. "Valvsus peab olema!" selgitab ta ise. "Alles see oli, kui avastasin meie metsast RMK harvesteri!"

Väärtustati jätkusuutlikku arengut ja võrdseid võimalusi

"Selge! Kui midagi kahtlast märkad, anna aga Keskkonnaametile teada!" jagab Kriimsilm korraldusi.

Seejärel toimub elurikkuse töögrupi kohtumine looduskaitseaktivistide esindajatega. Vahetatakse sooje tervitusi ning leitakse ühine keel kõigis teravat ühiskondlikku debatti põhjustanud küsimustes.

Arengukava protsessi kohta kogunes üsna palju märkusi, näites tõdeti, et koosolekute ajal ei tohiks süüa saia. Samuti leiti, et plastist mänguasjade asemel tuleks valmistada looduslähedastest materjalidest lelusid. "Eriti sobisid käokingaõied," jagas üks neist oma kogemusi.

Väärtustati ka taaskasutust ja väiketootmist, rõhutades seejuures vajadust purustada soostereotüüpe. "Oleks tore, kui ka poisid oskaksid õmmelda," leidis Rebane.

Anti hävitav hinnang alaealiste seksuaalsele väärkohtlemisele. "Mäletan, et klassijuhataja võttis mind enda põlve peale. See oli nii erutav!" meenutas üks asjaosalisi.

Jänes tõdes, et mets on lilli täis ja need on kõik väga ilusad. Maastikuökoloog aga juhtis tähelepanu maakasutuse muutustele, mille tulemusena hävivad ökosüsteemid ja väheneb liigirikkus.

"Ei ole enam kullerkuppe!" nentis ekspert. "Looduslikke heinamaid on järjest vähemaks jäänud ja minu heinamaale on suured majad ehitatud." Ta jagas ka juhiseid, kuidas metsast jätkusuutlikult lilli korjata.

Metsanõukogu pani paika 4 võimalikku stsenaariumi arengukava elluviimiseks. Toome need oma lugejateni, kuid hoiatame, et raiemahu numbrit ükski neist ei sisalda.

Stsenaariumid


Ausalt öeldes võiks parem olla. Ikkagi ülemus!

Kõik head ja vead tuleb halastamatult päevavalgele tuua.

Viimane aeg oleks vanad harjumused lõpetada ja uut moodi tööle hakata!

Elame-näeme!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid