1970. aastatel jätkas Kask Aleksander Siimoni tööd õuna-, pirni- ja sarapuusortide aretamisel.

Pensionile jäi Kalju Kask 80aastasena, kuid jätkas oma õunapuuseemikute vaatlusi, neist paremate väljavalimist ja paljundamist. 2020. aasta 30. juunil on ta kirjutanud: “Olen kõigil aastail jätkanud pooleliolevat aretust, viimased aastad tütar Meeli koduaias, kus olen valitud seemikutel teinud vaatlusi ja paremaid paljundanud istikuteks. Istikuid olen andnud Ahjas asuva aiale (Ain ja Arvi Ootsing), Priit Pedastsaarele ja ka Polli Kersti Kahu mahekatsesse.”

Kalju Kask jõudis poole sajandi vältel aretada või osaleda 20 õunapuusordi aretuses. Neist viis on Eestis paljundamiseks soovitatud sortide nimistus. Kõige uuemad, 2018. aastal sorditunnistuseni jõudnud sordid on ‘Kersti’, ‘Virve’ ja ‘Kalju’.

Ta on aretanud kolm pirnisorti: ‘Kadi’ (2011), ‘Polli punane’ (2011) ja koos Aleksander Siimoniga ‘Pepi’ (1998). ‘Pepi’ on Eesti koduaedades pirnipuudest valdav sort.

Maguskirsipuid aretas ta üheksa uut sorti. Seda tööd alustas Kask 1956. aastal akadeemik Johan Eichfeldi juhendamisel. Sordi ‘Leningradi must’ vabatolmlemisel saadud seemnete külvist saadi sordid ‘Johan’, ‘Meelika’ ja ‘Norri’. Järgmised sordid valis ta Pollis. Sortide ‘Karmel’, ‘Kaspar, ‘Mupi’, ‘Taki’ ja ‘Tontu’ aiakatsed viis lõpuni vanemteadur Heljo Jänes.

Kalju Kask oli erakordselt viljakas kirjamees. Ta on üheksa raamatu autor või kaasautor. Neist olulisim on 2010. aastal ilmunud “Puuviljandus Eestis. Sordid ja aretajad”. Ta on publitseerinud ligi 1000 populariseerivat või aianduses nõu andvat artiklit. Paljude ajakirjandusväljaannete hulgas oli Kask aktiivne kaastöötaja Maalehe nõuandelisa Targu Talita ilmumise algusest saati.

Teenekas teadlane panustas ka akadeemilise järelkasvu loomisele, olles kümme aastat Tartu Ülikooli doktoritööde kaitsmise botaanika-ökoloogia nõukogu ning seejärel kümme aastat Eesti Maaülikooli samalaadse nõukogu liige.

Kalju Kask lahkus meie seast tänavu 30. juunil. Sordiaretajat jäävad mäletama järgnevad aednike põlvkonnad – vähemalt niikaua, kui paljundatakse ja kasvatatakse tema aretatud sorte.


Eesti Maaülikooli kolleegide nimel

Toivo Univer