Heade pohlametsadena eristuvad nõmmemännikud täiusega alla 0,8. Et saada täpsemaid andmeid pohla saagikuse kohta, tuleks saagikust korrapäraselt seirata.

Lugu ja kaart ilmusid augustikuu ajakirjas Eesti Loodus.