Maalehe lugeja

Tööandjal ei ole üldjuhul õigust töötajalt küsida, mis põhjusel ta haiguslehel viibib. Samas kui töötajal on COVID-19 diagnoos ning ta on töökohal olnud lähikontaktis teiste töötajatega, siis on see tööandjale oluline info selleks, et vajadusel tuvastada lähikontakte, tööd ümber korraldada ja pindu desinfitseerida. Loomulikult võib töötaja ise lähikontaktseid teavitada, samuti teeb seda terviseamet. Seega töötaja ei pea tingimata oma diagnoosist tööandjat teavitama, kuid lähtuda tasuks mõistlikkuse põhimõttest – kas see info võib olla tööandja töö korraldamisel vajalik.