Muudatustega viiakse kollektiivlepingu laiendamise õigus kooskõlla ettevõtlusvabadust puudutava põhiseaduse paragrahviga. Suurenevad ka aluseta vallandatud töötajate ja ametnike hüvitised. Lisaks tuleb kahe või enama usaldusisiku olemasolu korral tööandjal võimaldada usaldusisiku ülesandeid tööajast täita kõigil usaldusisikutel vähemalt kahele usaldusisikule ettenähtud aja ulatuses.

Samuti pikendatakse ajutiselt töötuskindlustushüvitise maksmise kestust 60 kalendripäeva võrra juhul, kui registreeritud töötuse määr tõuseb Eestis üle 8,5%. Praegu on registreeritud töötuse määr 5,7%.'