Kui ATVga sõitja rikub seadust ja omaniku nõudeid, on omanikul õigus nõuda rikkumise lõpetamist, sealhulgas õigus kasutada mõistlikus ulatuses jõudu oma valduse kaitseks. Omavalitsus selliseid vaidlusi ei lahenda. Politsei sekkumine sellise olukorra lahendamisse võib olla keeruline, sest küsitav on, kas tegu on avaliku korra rikkumisega või eraisikutevahelise vaidlusega, mida peab lahendama kohus.