Foto: Ilmar Saabas

Töömahukamaks projektiks peab juubeliaasta üritusi kureeriv kultuurinõunik Angela Loot just Saue valla ajalooraamatu väljaandmist. Tema sõnul on küll külade lõikes minevikuvaateid paberile talletatud, aga valla kui terviku kohta senini kogumik puudus.

"Alustame tagasivaatega ajast, mil leidub arhiivides esmamärkmeid Saue valla põliskülade kohta, mis avaldati juba 1241. aastal Taani Hindamisraamatus," tutvustab Loot. Ajalooraamatusse on planeeritud valdkondlikud läbilõiked piirkonna haridus-, kultuuri - ja majanduselust, juhtimisest, sündmustest ja külajuttudest. Tekstimaterjalile lisaks on kavas täiendada raamatut CD-kettaga mitmekülgse fotogaleriiga.

Ajalooülevaate koostamiseks on moodustatud töögrupp, kuhu kuuluvad vallas tuntud koduloohuvilised Eda Liiväär ja Aino Lehtmets, raamatukogude töötajad ja seda seltskonda juhib vallavolinikust ajaloolane Lauri Vahtre. "Samas ootame kindlasti ka põliste vallaelanike kaasalöömist, kui on fotomaterjali või põnevaid lugusid ajaloost, siis need on väga teretulnud," kutsub kultuurinõunik kaasa lööma.

Essee- ja fotokonkursid nooremale põlvkonnale

Aprillis-mais korraldavad Ääsmäe ja Laagri koolid 7-8. klassi õpilastele kaks konkurssi - noortelt oodatakse fotosid ja esseesid teemal "Saue vald - minu kodu", millest paremik leiab koha ka ajalooraamatus. "Kui vallas on aga noori, kes kohalikes koolides ei õpi, aga tahaksid konkursil siiski osaleda, siis võib võistlustööd saatatuua ka otse Laagri kultuurikeskusesse," täpsustab Loot.

Piirkondlik ajaloopäev Jõgisool

Maikuusse on planeeritud ka kohaliku tähtsusega ajaloopäeva läbiviimine Jõgisoo ja Koppelmaa külades. Terve kevad on Aino Lehtmets abilistega kogunud materjale ja 21. mail Jõgisoo seltsimajas on üles sätitud väljapanekud, näitused ja ülevaated külade sündmustest ja ajaloolistest persoonidest.

Jalgrattaga minevikuradadel

Ka 4. juunil juba neljandat toimumiskorda tähistava rattaretke sisse on põimitud ajaloolisi tähiseid -nii läbitakse trassil Saue esimene vallamaja Kanamal omaaegses Saue külas. Rattaretke kohta leiab täpsustavat infot sama lehenumbri 10. leheküljel.

Suvelõpupeol vallal oma telk

Augustikuisel suvelõpupeol Vanamõisas pannakse püsti valla telk, kus lisaks põnevale aerofotode näitusele tahetakse tutvustada vallas tegutsevaid ettevõtteid, asutusi ja turismiväärtusi. "Ka siin ootaks koostööd - firmad, ühingud ja organisatsioonid võiksid tuua meile reklaamflaiereid ja enda kohta tutvustavaid materjale, saaksime kokku kena pildi vallast tervikuna," arvab Loot.

JUUBELIAASTA ÜRITUSED

aprill-november ülevaatelise ajalooraamatu "Saue vald - rõõmu kodu" koostamine ja välja andmine.

aprill-mai essee- ja fotokonkurss noortele.

21. mai Saue valla piirkondlik ajaloopäev Jõgisool.

4. juuni Saue valla rattaretk.

20. august Saue valla telk suvelõpupeol Vanamõisas.

21. november pidulik vastuvõtt valla arengusse 20 aasta jooksul panustanud inimestele.

Lisainfot jagab kultuurinõunik Angela Loot