Eesti võistkond maastikuehituse ülesande lahendamisel (Austria, Langenlois 2008) (Foto: Klaus Schnaidt) Eestielu

Osalejad on 17 Euroopa riigist pärit noored aednikud, kes võistlevad erinevatel aianduslikel aladel, et selgitada välja Euroopa parimad.

Euroopa nooraednike kutsevõistluste idee sai alguse juba 1995. aastal, mil Johannes Peperhove, toonase Saksa-Prantsuse Aiandusõpetajate liidu president ja praeguse Euroopa Aiandusõpetajate liidu president tutvustas oma ideed saksa-prantsuse nooraednikele ning saksa-prantsuse aiandusõpetajatele. Mõte sai teoks 2002. aastal, mil toimusid esimesed Euroopa nooraednike kutsevõistlused Saksamaal Münsteris. Eestit saavutas esimestel kutsevõistlustel 6. koha. Võistlusi korraldatakse iga kahe aasta järel ning võistlustest osavõtvate riikide arv ja võistkondade arv on olnud pideval tõusuteel.

Euroopa nooraednike kutsevõistlustel tuleb omada kõrget aiandusalast ettevalmistust. Võisteldakse väga erinevates valdkondades – taimede tundmisest kuni erinevate mehhanismide ja aianduslike töövõtete kasutamiseni. Väga suurt rõhku pannakse võistlustel praktilistele ülesannetele ning nende lahendamise kiirusele. Lisaks võistlustele proovib iga korraldaja näidata oma maa aiakunsti ja tutvustada kultuuri, korraldades osalejatele ekskursioone.

J. Peperhove sõnul on võistluste peamine idee aiandusliku koostöö arendamine Euroopa riikide vahel. Kuna Euroopa kasvab järjest rohkem ühtseks tervikuks, on oluline, et ka Euroopa aednikud suudaksid end oma erialases töös järjest rohkem kehtestada. Seega on teadmised teiste maade aiandusest ja kultuurist väga olulised, sest need tagavad hiljem edu tööl. Samuti märgib Peperhove, et Euroopa nooraednike kutsevõistluste eesmärk on eksamipingete ja konkurentsimõteteta mõõta erinevate noorte erialaseid oskusi, loovust ja leidlikkust. Tegu on maailmas ainulaadse aiandusliku õppimissüsteemiga, mis avab uksed Euroopasse ja laiendab kultuurilist silmaringi.

Eestit esindavad sügisel Räpina Aianduskooli ja Luua Metsanduskooli võistkonnad, kes selgitati juuni algul toimunud aianduslikel kutsevõistlustel „Floristaia“.

5. Euroopa Nooraednike kutsevõistlusi toetavad Põllumajandusministeerium, SA Innove, Räpina Aianduskool, ASB-Grünland Helmut Aurenz GmbH, AS Schetelig, EestiAiandusliit, Baltic Agro AS, OÜ Hansaplant, Grüne FeeEesti AS, OÜ Laheotsa, Selteret OÜ, Stender AG, Jungpflanzen Grünewald GmbH, TASPO, Haymarket MediaGroup, Messe Essen, AGLUKON, Eesti Murud OÜ, AS Sagro,Matogard OÜ, FIE Johannes Valk, AS Värska Vesi ja Räpina Vald.