Fotod: Kalmer Liepkalns Foto: Kõue Kuulutaja

Raamatukogud on aga tohutu rikkus, selle varamud sisaldavad väärtusi kõige väärikamate ja targemate inimeste sulest. Ardu raamatukogu ongi oma 85. tegutsemisaasta jooksul suutnud raamatute kaudu jagada inimestele tarkust, meelelahutust ja põnevust.

30. oktoobril 2013.a kogunes rahvas Ardu Päevakeskusesse seda auväärset juubelit tähistama. Huvi ürituse vastu näitas see, et publikut saabus kohale kaks korda rohkem, kui saal oleks mahutanud. Need, kes tulid, ei pidanud kahetsema - see oli viimaste aastakümnete parim üritus. Päevakeskuses ja raamatukogus oli ulatuslik näitus raamatukogu ja kodulooringi ajaloost. Veel oli esindatud Ardu kooli ja lasteaialaste temaatilised joonistused.

Sünnipäevapidu algas Maarika Liepkalnsi sissejuhatava kõnega, siis jooksid publiku ette toredasti kostümeeritud Ardu Põhikooli 3.klassi õpilased, kes õpetaja Margit Valdma juhendamisel esitasid tuntud muinasjutu "Punamütsike" väga lustakas ja kaasaegses lavastuses; mängus olid isegi mobiiltelefonid ja arvuti.

Sõna sai uuesti raamatukogujuhataja, kes tegi lühikese ülevaate Ardu raamatukogu ajaloost ja praegusest tegevusest.

Oma esinemisjärge ootas särtsakates kostüümides naisansambel "Üllatus" Marika Leppiku juhendamisel, kelle esituses kõlasid peagi lõbusad ja tempokad laulud, mida kuulates hakkas jalg vaikselt kaasa tatsuma.

Seejärel astus rahva ette selle peo teine tähtis tegelane - Sirje Saulep, kelle ettekannet jäid kohaletulnud väga tähelepanelikult kuulama.

Mõtterikkale sissejuhatusele järgnes ettekanne Ardu raamatukogu tähtsusest kohalikus kultuurielus, kus ta märkis ära ka koostöö mitmete seltsingutega. Eks oli ju raamatukogu see koht, mille ruumides sai 15 aastat tagasi alguse Ardu kodulooring tollase raamatukogujuhataja Ene Prosso eestvedamisel.

Ettekandja leidis kohe toreda kokkusattumuse: 85 aastat raamatukogu ja 15-aastane kodulooring, see teeb kokku 100: sada on ju igati väärikas number.

Järgnes õhtu kulminatsioon - Sirje Saulep esitles vastilmunud raamatut: "Kõue vald läbi aegade." Kurvaks teeb vaid see, et alles-alles oli Kõue vald täiesti olemas... Raamatu autor tänas väga kodulooringi liikmeid ja palju teisi, kelle kaasabil raamat üldse kokku pandud sai; tublimatele kinkis autor pühendusega raamatu.

Tänukirja, pastapliiatsi ja raamatukogu logoga riidest koti said need, kes on kõige agaramalt raamatukogu külastanud; meeles peeti ka tublisid abilisi.

Järgnesid Kõue vallavanema Ott Valdma kõne ja lilled vallavalitsuse rahva poolt. Siis tulid teisedki õnnitlema ja lillemeri ei tahtnud lõppeda, lillesaba oli lausa uksest väljas.

Kui kõik lillesülemid olid oma koha leidnud, kutsus peoperenaine Maarika külalisi kohvilaua äärde, kus alustuseks pakuti tervitusklaas šampanjat.

Pidu oli täies hoos ega pandud tähelegi, et kellaosutid olid teinud juba mitu tiiru. Kaugema kandi rahvas oli muidugi varem lahkunud, aga kohalejäänuid ootas enne äraminekut tõeline üllatus, sest ansamblil "Üllatus" on kombeks enne peolt lahkumist esitada lõpulugu.

Kohe alustati lõbusa lauluga, nii et üks lustakas külaline esitas soolotantsu, muidugi omal moel. Järgnes tuntud lugu "Head ööd," mida kuulajad hakkasid kaasa laulma. Varsti tuli ringi julge vanapaar, kes suutis oma tantsuga koosolijatele tekitada tõeliselt hella tunde; nii oli mõnelgi inimesel silmad niisked. Oli meeldejääv ja meeliületav pidu. 

Foto: Kõue Kuulutaja