POPULAARSED RAAMATUD: Anne Trei tutvustamas raamatut “Pildikesi Karja kihelkonnast” Koikla kooli kokkutulekul. Foto: Silvar Mehik Kaarma Elu

Augusti teisel nädalal ilmus trükist minu järjekordne koduuurimuslik raamat "Saaremaa pildikeste" seeriast "Pildikesi Kaarma kihelkonnast I". Kuna Kaarma kihelkonna (praeguse Kaarma valla) kujunemine on olnud väga faktirikas ja keeruline, jagub kogutud materjali mitme raamatu jaoks.

Nüüd on ilmunud neist esimene. Teemade valik sai tehtud lähtuvalt Kaarma hariduselu väga tähelepanuväärsest osast Saaremaa elus. Kuna ka Kaarma vald kaasrahastajana ja koolide muuseum olid hariduselu käsitlevast raamatust huvitatud, saigi see kaante vahele.

Sisuliselt on tegemist Kaarma hariduselu kajastava kodu-uurimusliku raamatuga, milles heidetakse põgus pilk ka kihelkonna kujunemisele ja loodusele.

Ilmuv trükis on minu isikliku töö tulemusena kogutud materjali alusel kirjutatud. See pole ajalooline teatmeteos, vaid populaarne lugemisvara. Seepärast ei ole tekstides täpseid (leheküljelisi) viiteid allikatele, kust materjal on saadud, välja arvatud ajalehed ja mõningad erandjuhud. Peatüki lõpus olevas kasutatud teatmematerjali nimestikus on kirjas autorile abiks olnud teabematerjal, kust lugeja võib soovi korral otsida lisamaterjali.

Kaarma Elu


Raamatus on kasutatud mitmete Kaarma kihelkonda uurinud inimeste materjale: Hannes Nelis, Villem Raam, Olavi Pesti, Külli Rikas, Kalle Kesküla, Urve Kirss, Toomas Mägi, Heldi Lember, Leida Iir, Evi Maasik, Aleksander Matt, Albert Seppel, Arnold Allik, Johannes Tuisk, Vladimir Lepik jpt.

Raamatu saavad soetada vaid kiiremad, sest trükiarv on väike - vaid 300 - ja kuna see on "Kaarma pildikeste" I osa ning loota on teist, tasub endistel ja praegustel kaarmalastel see endale muretseda. Raamat on müügil Kuressaares kaupluses Elektroonika äri (Tallinna tn 14), kust saab ka soodushinnaga osta Karja ja Püha raamatuid.

Kes aga soovib, et tema lauasahtlis olevad materjalid ja fotod saaksid kajastatud Kaarma kihelkonna kodu-uurimusliku raamatu II osas, võtku ühendust telefonil 55 684 115.