SARIKAPIDU TULEB! Sel nädalal toimuval sarikapeol kohtuvad ehitajad valla esindajate ja koolirahvaga. Kombekohaselt pannakse silindrisse ajalehed, kooli ja valla meened. Foto: Margus Mägi Kaarma Elu

Sellest, kuidas hoone ehitamine läheb, annab lühiülevaate abivallavanem Urmas Sepp: "Aste kooli ehitus kulgeb jõudsalt.

Peatöövõtja AS Tesman saab märtsi lõpuks uue koolihoone seinad püsti ning vaheja katuslae monteeritud. Hoone põhiprojekt on praktiliselt valmis ja esitatakse vallale selle nädala jooksul.

Iganädalastel ehituskoosolekutel on viimasel kuul aktiivselt osalenud ka kooli esindajad, kes on saanud välja öelda kõik oma soovid ja vajadused, mis tulevasse hoonesse puutub.

Suuri vaidlusi ei ole olnud, küll on aruteludes täpsustunud olulised nüansid ja jõudnud ka joonistele. Paika on saanud tulevaste aineklasside, raamatukogu ja õpetajatetoa ruumilahendused.

Ilmade soojenemisel alustatakse kohe ka hooneväliste kommunikatsioonide paigaldamist. Hoone aknad on tegemisel ja lähiajal algab ka nende paigaldamine."

Aste põhikooli direktori Ulvi Valge sõnul on väga positiivne, et ehitaja ja vallavalitsus võtavad kuulda ka kooli töötajate soove ja arvamusi.

"Koostöö on olnud edukas ja ma loodan, et see nii ka jätkub," ütles Valge. Koolijuht tegeleb praegu muu hulgas aktiivselt uue kooli sisustusküsimustega: käimas on hanked, leidmaks parimaid lahendusi puuduoleva mööbli ja seadmete osas, Kaarma koolis ja Aste endises koolimajas kasutusel olnud toolid-lauad läbivad aga uuenduskuuri.