Hetk ristikäigust Kohila Valla Infoleht

Kell 10 alanud jumalateenistusel teenisid Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, ülempreester isa Mattias ning Lohja koguduse preester isa Kalevi. Liturgial, ristikäigul ja sellele järgnenud väikesel pidusöögil osales ka Kreeka suursaadik Eestis, TE Polydore Kokonas.

 Arhitekt Vladimir Lunski projekti järgi ehitatud kirik õnnistati sisse 28. jaanuaril 1901, Angerja kogudus ise loodi Püha Sinodi määrusega juba 1893. aastal, kui see kasvas välja suurest, 1500 liikmelisest Juuru kogudusest. 1950. aastal Angerja kogudus suleti ja taasavati alles 1993. aastal, kui Apostliku Õigeusu kirik taastati kogu Eestis. Ligi poole sajandi jooksul kasutati Kohila alevis asuvat pühakoda laoruumina, alguses hoiti siin juurvilja, hiljem kuulus ladu „Tallinnfilmile".

 Koguduse asjaajaja Tiia Loit meenutas, et taastamistööde alguses oli kirik, eriti siseruumid, väga halvas korras: „Linnud lendasid läbi katuse ja akende". Tänaseks on hoone taastatud pilkupüüdvaks jumalakojaks, kiriku kellatorni viiv trepp ja teise korruse ruum on kenasti remonditud ja muudetud tornigaleriiks. Pühapäeval võis seal vaadata Käru nooriku Merit Eesnoo loodusfotosid ja pilte Antonina Kersna palverännakust Jeruusalemma.

 Algusaegadel oli koguduses ligi 700 liiget, kuid viiskümmend aastat katkenud kirikutraditsooni on teinud oma töö ja praegu on Angerja kogudusel liikmeid veidi üle viiekümne. Jumalateenistused toimuvad kord kuus, kogudust teenib ülempreester Mattias Palli, kes pidukõnes rõhutas koguduse endise suuruse ja elujõu taaastamise vajadust.

 Praegu tegutseb Eestis 89 õigeusu kogudust, millest 60 kuulub Eesti Apostliku Õigeusu Kirikusse ja 29 Moskva Patriarhaadi alluvuses olevasse Eesti Õigeusu Kirikusse. EAÕK kirikupea on Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus.