Raha Foto: Ago Tammik

Vaatamata sellele, et Kohtla-Järve linna tulud kasvavad visalt kui kaktus, on volikogu kulutused löönud vohama bambuse moel ja nüüdseks on need juba kaks korda suuremad kui veel mõned aastad tagasi.

2011. aastal tuli linnavolikogu toime 101 758 euroga. Mullu kulus 178 889 eurot ja tänavuseks aastaks on eelarves planeeritud juba 202 685 eurot. Võrdluses on linna tulud suurenenud aga vaid veidi üle kümne protsendi.

Volikogu kulud kasvasid järsult pärast viimaseid kohalikke valimisi 2013. aasta sügisel, mil volikogu esimehe amet muutus täispalgaliseks ja märgatavalt tõusid ka 21 saadikule makstavad tasud.

Enne valimisi volikogu juhtinud Arne Berendsen täitis seda rolli põhitöö kõrvalt ja talle maksti selle eest 1026 eurot kuus hüvitist ning tasuti 128 euro ulatuses isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Pärast valimisi volikogu esimeheks valitud Riina Ivanova palgaks sai 3000 eurot ning 256 euro suurune oli isikliku sõiduauto hüvitis.

Enne valimisi maksti saadikutele kord kuus toimuvatel istungitel osalemise eest parasjagu kehtivast alampalgast 30 protsenti. Pärast valimisi lisati sellele summale veel 20 protsenti komisjoni istungitel osalemise eest. Praegu teenivad saadikud seega volikogu istungil osalemise eest 117 ja komisjoni istungi eest 78 eurot ehk kokku 195 eurot. Kuue komisjoni esimehed saavad kuus 390 eurot.

Loe edasi Põhjarannikust.