Nõmme kultuurikeskusesse oli kogunenud ligi sada inimest. Jukko Nooni

Teatavasti taotleb Sanatooriumi pargiala omanik AS Infortar linnalt detailplaneeringu kaudu pargis asuvate endiste haiglahoonete rekonstrueerimist 64 korteriks, 120-kohaliseks lasteaiaks ning kodanikuühenduste kasutusse antavaks seltsimajaks. Korra on juba planeeringu algatamisest keeldutud. Kuna tegemist on sotsiaalmaaga, eeldab korterite rajamine olemasolevatesse hoonetesse maa sihtotstarbe muutmist. Enne otsuse tegemist planeeringu algatamise osas soovib linn teada elanike meelsust väljapakutud plaani osas. Selle väljaselgitamiseks saatis linnaosavalitsus eelmisel nädalal otsepostiga nõmmelaste postkastidesse «Makstud vastus» märgisega küsitluslehed, mida oodatakse tagasi hiljemalt 25. märtsiks. Paraku selgus koosolekul, et paljude inimesteni pole see kahjuks jõudnud. Linnaosavalitsus esitas postiettevõttele pretensiooni.

Seltsid väiksemas mahus kortereid ei välista

Suurem osa koosolekule tulnutest olid Infortari praegusel kujul pakutud plaanide vastu. Ühenduse Loov Nõmme eestvedaja Ülle Miti hinnangul said kõik, kes olid infotunnis kohal, võimsa näite kogukonna tugevusest ja koostöövõimest. «Kui alul püüdsid emotsioonid majal katuse pealt tõsta, siis ühel hetkel, tänu üksikute tublide inimeste initsiatiivile, muutus infotund rahvakoosolekuks ja inimesed olid kui üks mees. Seistes oma kodupiirkonna puutumatuse eest,» sõnas Mitt. «Nõmme Seltside Koostöökoda oli oma seisukoha öelnud Nõmme Sõnumites 21. veebruaril. Eesmärk oli, et pargis olevad hooned ja park ise saaks lõpuks korda,» lisas ta.

Nõmme Seltside Koostöökoja seisukohta koosolekul väljendanud Kadi Alatalu (Nõmme Tee Selts) korterite ehitamist siiski täielikult ei välistanud, kuid kindlasti väiksemas mahus ning ainult Põllu tänava äärde jäävasse punasesse haiglahoonesse, ülejäänud peab jääma sotsiaalmaaks. Korteriteks renoveerimist pole välistanud ka Nõmme halduskogu ja linnaosavalitsus. Alatalu nentis, et paraku pole praegu koja kompromissettepanekuga arvestatud.

Infortari ehitusdirektor Jaanus Sula selgitas, et tegemist on ettepanekuga, mis kujundati seltside, halduskogu ja linnaosavalitsusega teemat arutades ning kui leitakse, et see ei vasta tingimustele, siis seda ei tehta. Infortari tegevdirektor Jaan Tamm lisas, et elamumaaks ei soovita muuta kogu pargiala, küsimus on konkreetsetes majades. «Kui elanikud kortereid ei taha, siis me neid ei raja,» ütles ta koosolekul ning kinnitas, et kindlasti ei soovita mingeid JOKK-skeeme kasutada.

Infotunni lõpus juhtis Sanatooriumi pargiala vahetus naabruses elav meesterahvas tähelepanu, et vaidlus ei peaks taanduma sellele, kas tegu on sotsiaalmaa või elamumaaga, vaid arutada tuleks pigem seda, milline lahendus on piirkonnale kõige väiksema koormusega. Lasteaeda ei pidanud ta üldse heaks mõtteks, sest see tooks hommikul ja õhtul kaasa liikluskoormuse olulise tõusu.

Nõmme Heakorra Seltsi seisukohad

Nõmme Heakorra Seltsi juhatus arutas 12. märtsil Sanatooriumi pargi ehituste rekonstrueerimise projekti.

  • pooldada lasteaia rajamist endisesse tuberkuloosi sanatooriumi hoonesse Põllu 63. Sealjuures tuleb arvestada, et hoone on arvel arhitektuurimälestisena (arh. Erich Jacoby 1926/1931, registri nr. 8797). Lisaks peaks täpsustama, kes rahastab lasteaia rajamist, kas linn või mõni eraühing.
  • parki nõukogude ajal ehitatud arhitektuurselt väheväärtuslikud paviljonid tuleks lammutada, nende asukohad kas haljastada või rajade sinna laste mänguplatsid.
  • pooldada korterite rajamist endisesse haiglahoonesse Põllu t. arvestades sealjuures Nõmme LOV tingimusi, mis on esitatud kirjas nr. 2-1.1/431-2, 05.09.2011.a.
  • küsitav on ühe hoone (endise surnukuuri) renoveerimine kodanike ühenduste majaks. Seltside kokkukäimise kohaks võiks jääda Nõmme muuseumi juures asuv seminariruum.