Välja kuulutati Hindatiidmise avvuhinna võitja. Foto: Toomas Nigola
Orava põhikool pälvis ühena võrulaste kultuuriruumi "Hindätiidmise avvuhinna", mis on koolile suureks tunnustuseks. Kandidaadi ülesseadmisel tuuakse välja omakultuuri hoidmist väljendavad korraldused koolimajas võrukeelsete siltide näol "Tah või pruuki võru kiilt", samuti märgitakse taotluses ära õpilaste omavaheline aktiivne suhtlemine võru keeles, mida aitavad arendada 3., 5. ja 7. klassi tunniplaanis olevad võru keele tunnid. Veel tuuakse taotluses välja oma kandi rahvarõivaste kandmine ja näitamine paljudel väljaspool koduvalda toimuvatel sündmustel ja aktiivne osavõtt kirjandivõistlusest "Mino Võromaa" ja kooli almanahhi "Käbisiimneq" väljaandmine.

"Hindätiidmise avvuhinna" sai ka Sõmerpalu lasteaed ja Võrumaal Haanja vallas tegutsev Haanimiihhi Nõvvokoda kui "võrukeeldse keelepesä" ellukutsuja.

Lisaks võrulastele andsid oma kultuuriruumi auhinna "Kimmäs Seto" üle ka setud.

Setumaa Valdade Liidu kultuurinõuniku Aare Hõrna sõnul esitati Setumaal "Kimmäs Seto" tiitlile neli nominenti - "Seto aabitsa" ja "Setomaa tsässonate" raamatu toimkonnad ning üksikisikutest Obinitsa Seto Seltsimaja perenaine Rieka Hõrn ja Misso pärimuskultuuri õpetaja Ülle Orhidejeva.

Sedapuhku tunnistati "Kimmäs Seto" tiitli vääriliseks "Setomaa tsässonate" raamatu toimkond.

Möödunud aasta augustis ilmunud „Setomaa tsässonad" esitab ülevaate Petserimaa tsässonatest ning nendega soetud kombestikust. Raamatu näol on tegu viimase 10-12 aasta uurimistulemustest ning varasemate tsässonauurijate materjalidest.

„Just tänu pikalt kestnud uurimistööle on hakatud rohkem tähelepanu pöörama setude pühakodadele, tsässonatele, ning on ette võetud samme nende taastamiseks," selgitab Hõrn raamatu tagamaid.

Käesolevast aastast otsustasid Võru Instituut, Seto Instituut, Mulgi Kultuuri Instituut ja Kihnu Kultuuriruum koos Võru, Põlva, Valga, Viljandi ja Pärnu maavalitsustega hakata välja andma omakultuuri hoidmise auhinda.

Sellega tunnustatakse oma piirkonna haridus- ja kultuuriasutusi ning -seltse, kes hoiavad paigapealset põlist keelt ja kultuuri au sees. Auhinnaks on tänukiri ja meene, mida iseloomustavad vastava kultuuriruumi ilu ja omapära. Vanal Võromaal kannab see auhind nime Hindätiidmise Avvuhind, Setomaal Kimmäs Seto, Mulgimaal "Mulgimaa uhkus" ja Kihnus on see Theodor Saare nimeline pärimuspreemia.