ÕF PEPSU esindajad Kristo Ots ja Silver Siivard Ambla Vallaleht

Laadal müüsid oma tooteid ja teenuseid rohkem kui 350 noort ettevõtjat 108-st õpilasfirmast. Eesti õpilasfirmadele pakkusid konkurentsi 15 õpilasfirmat Rootsist ja Norrast. Õpilasfirmade laat ei ole üritus omaette, vaid see on ettevõtlusõppe vajalik ja kasulik osa.

Junior Achievement Eesti tähistab tänavu oma 20ndat tegevusaastat, sama vana on ka õpilasfirma programm. Õpilasfirma (ÕF) luuakse programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. ÕF kui õppevorm suudab tihti köita ka neid õpilasi, kellele akadeemilised loengud igavaks muutuvad. Samas näitab see selgelt koolis omandatavate teadmiste vajalikkust igapäevaste äriotsuste tegemisel ja edukas palgatöös ning on hindamatu kogemus ja väärtus tööturul, kus järjest rohkem hinnatakse ettevõtlikke ja loovaid inimesi.

Tõelisest ärifirmast erineb ÕF selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa. ÕF registreeritakse JA Eesti juures ning see tohib tegutseda üksnes JA koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/ konsultandi juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest. Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse. Programmi käigus omandatakse ÕF juhtimise ja meeskonnatöö oskusi. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne.

Kuna õpilasfirma programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas, on paljudel õpilastel võimalik katsuda õpilasfirmade laatadel ja muudel üritustel jõudu oma eakaaslastega teistest maadest. Igal aastal selgitatakse välja Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel.

Et õpilastele ÕF eesmärke ja võimalusi ka praktiliselt tutvustada ning neid heade näidetega innustada, korraldati vahetult enne laata, 9. veebruaril 10. ja 11. klassi õpilastele kohtumine 2011. aasta Eesti parima õpilasfirmaga SockME. Mobiilisokke tootva ÕFesindaja, Ambla vallast pärit Kristjan Kangro sõnum noortele ettevõtjatele oli, et kui panustada ja pingutada ÕF tegevusse, siison see parim kogemus, millega tulevikus edasi minna. Antud külaskäik oli ühildatud Aravete Noortekeskuses läbiviidava ESF tööelu tegevuste tutvustamise programmiga.

Aravete Keskkoolis õpetatakse majandusõpet juba 16 aastat. Eelmisel aastal alustasime ka õpilasfirma programmiga. Tõuke andis ühinemine Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse ettevõtlusalase programmiga "Ettevõtlikuks nooreks Järvamaal". Sellel õppeaastal on meie koolis loodud 3 õpilasfirmat, nendest ÕF PEPSU müüs ka oma tooteid - toolipatju, Kristiine keskuses. Kristo Ots ja Silver Siivard said oma ülesandega edukalt hakkama. Nende enda kommentaar pärast laata oli: "Müües oma toodet, õppisime müümiskunsti ning kiirreageerimist kliendi küsimustele vastamisel. Omandasime oskuse hädaolukorras olla leidlik oma toote reklaami tegemisel, kuna esialgne reklaam ununes maha. Tutvusime ka teiste õpilasfirmadega ja nende toodetega, sealhulgas ka ühe Rootsi õpilasfirmaga. Kui enne olime osalenud väiksematel laatadel, siis Kristiine laat andis neist kõige võimsama elamuse. Laat oli hästi korraldatud." Pilte õpilasfirmade toodetest saab vaadata Facebook'is Junior-Achievement-Eesti lehelt.