Foto: Ilmar Saabas
Esimesed kümme aastat tegelesid õpilased võru keele ja kohaliku pärandiga oma vabast ajast, viimased kaks aastat on see aga ringitunnina tunniplaanis. Enne, kui lapsed esimesse klassi astuvad, arutab õpetaja Helju vanematega võru keelega tegelemise läbi. Seni on kõik lapsevanemad väga mõistvalt suhtunud ja isegi pärandi avastamisel kaasa aidanud, kas või mõnele järjekordsele üritusele transporti pakkudes. Võrukeelses ringitunnis loetakse ja kirjutatakse jutte-luuletusi, õpitakse näidendeid ja harjutatakse esinemisteks. Igalt võistluselt on saadud auhindu ja tunnustust. Õppematerjali annab Võru Instituut, nii „Kiräoppusõ ABC" kui ka töövihikud.

Alates 4. klassist kasutab õpetaja Helju Nele Reimani koostatud „Kodolugu".

Koduloo raamatust uuritakse üheskoos Vastseliina kihelkonna kohta ja hiljem kinnistatakse õpitut õppesõitudega.

Õpetaja Helju lapsed on tihti esinenud Vastseliina lasteaia lastele, memmedele-taatidele, neid on isegi kutsutud esinema suurematele üritustele, näiteks Võru folkloorifestivalile. Eredamalt on meelde jäänud Saaremaalkäik, kus meie noored tutvustasid oma kultuuri saarlastele.

Kahjuks Saaremaa murrakut väga enam ei räägita, seetõttu pakkusid meie noored sealsetele palju huvi. Küsimusele, et miks selline suund valitud on, vastab õpetaja Helju, et oma pärandi ja kodukoha tundmine on väga oluline, see laiendab laste silmaringi.

Ekskursioonidel üritab õpetaja juhtida laste tähelepanu sellele, kui eriline nende kodukoht on, samuti sellele, et siin räägitav keel on teistsugune ja et paljud ei oska seda keelt. Algklassiõpilastel ei ole tihti võimalust esineda väljaspool kooli, võru keelega tegelemine aga just võimaldab seda. Esinemiskogemus annab enesekindlust edasiseks eluks. Suurt tähelepanu pööratakse võrukeelsetes ringitundides just näitemängule. See arendab teise inimese kuulamisoskust, väljendusoskust, intonatsiooni, selget eneseväljendust, esinemisjulgust.

Neid oskusi on õpilasel kogu elu jooksul vaja.

Õpilased, kes tänavu lõpetavad 9. ja 12. klassi, on enamuses kõik Helju Sarapuu käe all võru keelt ja traditsioone õppinud.