Haimre kooli lõpu peole kogunenutest oleks saanud ümber koolimaja moodustada ka kaks ringi. Foto: Jaan Viska Märjamaa Nädalaleht

Seekordsele kokkutulekule tuli saalitäis rahvast: vilistlasi, endiseid ning praeguseid töötajaid. Pidulikul aktusel kõlasid lood koolijuhtidest. Alustas Jaan Kurepalu 1932. aastal, teda jätkus terveks inimpõlveks oma plaanide teostamiseks. 1958. a võttis direktoriameti üle Evald Urvast, kes oma looduslähedusega nakatas sadu õpilasi. 1979 tuli ainult aastaks Raivo Heinaru.

Tema järel 1980. a Viljar Kallam, kelleaegsed muusikalilavastused tõid tuntust ja esinemislusti. 1983. a tulnud Endel Jõesalu viis kooli teise Eesti Vabariiki oma kindla nõudlikkusega. 1995 usaldati juhtimine Pille Vankrile, keda jätkus paljudeks suurteks tegudeks, loomulikult kuulsime temalt sel õhtul mõtteid ja tähelepanekud neist aastatest. 2004. a usaldati juhtimine Jaan Viskale, sedapuhku küll ainult kuueks aastaks, kui Haimre põhikoolist said Märjamaa gümnaasiumi Haimre klassid.

167 aastat hariduselu ja 80 aastat koolimajana Haimres on lõpusirgel - käesoleva õppeaastaga lõpetab kool piirkonnas, kus on aastasadu maid haritud ja lapsi koolitatud. Aktusel lõid meeleolu kapellilood, lisandus mitmeid muusikalisi etteasteid kohalikelt taidlejatelt. Südamesse läks vilistlase Monica Arme laul „Kuniks elab sinu küla..." Toomas Tiits arvas, et Haimre kooli lugu võiks seista paljude raamatute kõrval rahvusraamatukogus.

Saali tõi ta võrdluse õpetaja Rein Saarelt: kui esimeses Eesti Vabariigis ehitati üle 200 uue koolimaja, et saada targaks, siis praeguses Eesti Vabariigis sulgeme koole, et saada rikkaks.

Kohaliku rahvamaja juhataja Eha Kaljussaare eestvõttel leiab koolimuuseum rahvamajas oma koha. Õppealajuhataja Maie Pikani meenuste saatel läksime üle valgesse punase katusega majja meenutama kooliaastaid ja käidud teid. Lusti ja meeleolu jätkus paljudeks tundideks, selleks oldi kogunetud.

Külalistele ja kohalikele oli Eero Raun võtnud kaasa artikli „Lääne Elust", kus tema vanaisa Karl Tamberg andis ülevaate kooli saamisloost ning päevakohase kõnega esines esimene koolijuht Jaan Kurepalu. Läänemaa koolivalitsus tänas agarat Haimre valda ning kohalikke haridustegelasi; tervitustelegramm oli haridusministrilt.

Kirjutise kokkuvõttes öeldi: praegu töötab algkool kuue klassikomplektiga ja 180 õpilasega ning on üheks suuremaks algkooliks maakonnas. Uus koolimaja on igati eeskujulik ja läks maksma 5 miljonit senti ja ehitus viidi valla poolt ellu majanduslikul teel vallavanema tegelikul juhtimisel.

Viimase Haimre koolijuhina olen püüdnud mõtiskleda olnu üle ja viia õpilasi Eestimaa kaunitesse paikadesse.

Haimre kooli kasvandikud on uhked neile paljude aastate jooksul loodud võimaluste üle. Loodan, et Haimres õpitud ja kogetu elab teis ja teie lastes edasi

Saalis kõlas Sirje Unga poolt loodud KOOLI LÕPU LAUL õpetajate esituses.

Ma tahaksin kooli tulla,
kui sügisel kolletab.
Ja lastele tarkusi anda,
kuid kahjuks on aeg
otsa saand.
Jääb vaikseks me koolimaja,
ei pastaka krabinat,
ei tüütuid tunnikontrolle,
ei eksamipabinat.
Ei varsti me koolis kaja
nii nõudlik, kuid sõbralik kell.
Mis rangelt tundi meid ajab,
kuid lõpupeol on ta nii hell.
Ma tahaksin kooli tulla,
kus valitseb sõbralik hool.
Nüüd mälestustes saan olla,
ei unune eal Haimre kool.