Külalised vaatasid, kuidas Terakeses lapsi kooliks ette valmistatakse. Maavanem Ülle Rajasalu on pildil paremalt kolmas. Saku Sõnumid

Külalisi võtsid vastu Saku vallavanem Kuno Rooba, lasteaia Terake direktor Eve Laiverik ja direktori asetäitja Marika Korjus. Maavanema visiidi eesmärgiks oli tutvuda 2011. aasta Harjumaa koolitussõbralikuma organisatsiooni tegemistega: Terake on nii tervistedendav lasteaed kui ka asutus, kus teadvustatakse ja väärtustatakse  tervise olulisust nii laste, õpetajate kui ka lapsevanemate seas. Lastaia teatrifestivalid on vahvad ja tunnustamist väärt ettevõtmised.  Õueõppe tunnid, mis kannavad nime „Sakulugu", viivad mudilased lasteaia hoovi, kuid ka parki, metsa, aiamaadele, terviseradadele ja kergliiklusteele: seal õpitakse tundma loodust, räägitakse kodualevikust, õpitakse läbi mängu isegi matemaatikat ja eesti keelt  ka käbide ja okstega saab arvutamist harjutada. Sellest huvitavast õppemeetodist rääkis Eve Laiverik ka külalistele.

Maavanem ja tema saatjad vestlesid sõbralikus ja soojas õhkkonnas õpetajate ja lastega. Külalised osalesid laulutunnis, kus muusikaõpetaja Sirje Oja juhendamisel lauldi ja mängiti ringmänge. Kunstiõpetaja Piret Laanvee õpetuste järgi saadi esimene viltimise kogemus.

Lahkudes tänas Ülle Rajasalu toreda vastuvõtu eest. Ta ütles, et maavanemana tuleb tal tihti käia erinevates organisatsioonides probleeme lahendamas, Terakeses oli tal võimalik akusid laadida. Kõik külalised väljusid positiivsete kogemuste ja meeldivate tunnetega.