Torma Valla Teataja

Maavalitsuse delegatsioon suundus kõige enne Sadalasse, kus tutvuti kohaliku põhikooliga ja põllumajandusettevõttega Sadala Agro OÜ. Ringkäigul vallakeskuses Tormas käidi Torma Põllumajandusosaühingus, turismi-toitlustusettevõttes Antonella ja firmades Demos Audit, Rauduks MP, Puitmeister ning lastepäevakodus "Linnutaja".

"Siinsed põllumajandusettevõtted torkavad silma innovaatilisuse poolest, Torma POÜ-s on aastaid tegeldud lehmade embrüo siirdamisega, praegu mõeldakse biogaasi tootmisele, maakonna kuuest uuest vabapidamisega farmist on kaks Torma vallas, piimatoodang Torma POÜ-s küünib üle 10 000 kg lehma kohta, Sadala Agro OÜ on tubli piima- ja seemneteraviljatootja vabariigis," rääkis Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kt Mart Tooming. Kaasaegsel tasemel konkurentsivõimelisest tootmisest saadi ülevaade puidufirmas MP Puitmeister ja uksi valmistavas Raudukses. Antonella oma Vene hooviga on leidnud uue väljundi turismi arendamiseks. "Kui tööhõivest rääkisime, selgus, et rohkesti kohalikke elanikke leiab tööd paikkonna ettevõtetes. Samas on puudus spetsialistidest, mistõttu ka kaugemalt Torma valda tööle käiakse. Nii jääb kohalikul omavalitsusel osa tulumaksu saamata," kõneles oma muljetest Mart Tooming.

Mõttevahetusel Torma vallamajas oli kõneaineks ka aeglane internetiühendus Sadalas.

Vallavanem Riina Kull rääkis põhjalikult Torma pügilast, mis on hetkel ainuke nõuetele vastav prügila Lõuna-Eestis ning vajab uueks ladestusalaks maad juurde. Riina Kull tänas Jõgeva maavanemat Viktor Svjtatõševi ja tema meeskonda aktiivse huvi eest Torma valla vastu ja kinkis külalistele paikkonna sümboolikaga meened.