Kabala mõisapargi vanad pärnad on enamasti seest tühjad ning tugev tormituul oleks need ilma saetagi pikali lükanud. Foto: Teet Reier Türi Rahvaleht

„Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamise kaasabil käivad Kabala mõisapargi rekonstrueerimistööd, mida teostab Elise Aed OÜ," ütles Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp.

 „Tööde käigus likvideeritakse kahjustunud puud ja pargi jaoks ebasobiv isetekkeline võsa, istutatakse uued istikud ja teostatakse vertikaalplaneeringut.

Park saab ka liigirikka põõsarinde, mida praegu pargis praktiliselt ei ole. Pargis rekonstrueeritakse alleed ja istutatakse sibul- ja püsililli. Seoses osalise investeeringuga jäävad hetkel välja ehitamata kõnniteed, virgestusalad ja palliplatsid."

Kupu sõnul on vallavalitsusel plaanis jätkata ka Oisu ja Laupa mõisaparkide projekteerimistöödega ning rahaliste vahendite leidmisega pooleliolevate ja uute projektide teostamiseks.

 „Kabala mõisapargi rekonstrueerimiskava kinnitati eelmise aasta talvel. Kuna KIK siiski kogu töödemahtu ei rahastanud, saab olemasolevate vahenditega teha ära vanade puude raide ja isetekkelise võsa eemaldamise, uute istutamise ja ka pargi korrastustööd," sõnas Reelika Marrandi töid teostavast Elise Aed OÜst.

Marrandi ütlust mööda on osa puid, mis maha võetakse, juba väga vanad ja ohtlikud, teised aga ei sobi hooldatud pargimaastikku. „Projekti järgi kuulub eemaldamisele umbes kolmsada kuuskümmed ühikut, need pole ainult puud, vaid ka erinevad põõsad ja püsikud. Parki istutatakse ligi 750 uut puud-põõsast, üle 50 püsilille ja 870 sibullille."

 „Mahavõetud puud lähevad Kabala mõisahoone kütteks. Uute puude istutamisega teeme algust sügisel, pargi korrastamine jääb ilmselt järgmisesse aastasse."

Kabala põhikool-lasteaia juhataja Aili Roosa sõnul on kindlasti nii mõnelegi kohalikule võõrastav näha, et nii suur hulk puid on pargist maha võetud, ja on neid, kellele see vana park tähendab ilusaid mälestusi.

„Koolijuhatajana tuleb aga tunnistada, et noorenduskuur kulub pargile hädasti ära. Parki tuleb ju hooldada ja seda on lihtsam teha siis, kui see on enne korda tehtud. Praegune park polnud seda aga kindlasti aastakümneid. Kui mõelda tagasi mõisaajale, siis oli pargi eesmärgiks kindlasti erinevate puuliikide targalt paigutatud kooslus, mitte mets, milleks praegune park kippus kasvama," lisas ta.