Kool Foto: Ilmar Saabas

Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli ja Keila-Joa sanatoorse Internaatkooli ühendamise käskkirja kirjutas toonane haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski alla tänavu aasta 9. jaanuaril. “Kuna keegi seda akti ei vaidlustanud (haldusakti on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul), siis selle üle kohtus protsessida pole enam võimalik,” kinnitab ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Asso Ladva.

Töötajaid oli Keila-Joa sanatoorses internaatkoolis 31. mai seisuga 35. Neist vaid kaheksa töötas täiskoormusega. Pedagoogilisest koosseisust oli täiskohaga tööl vaid direktor ja üks õpetaja. “Selline töökorraldus on seletatav väikese õpilaste arvuga, inimestele ei ole võimalik pakkuda täiskoormust.
Kogu Keila-Joa sanatoorse internaatkooli personal on tänaseks saanud kätte koondamisteated ning töötukassa on pakkunud kõigile oma nõu ja abi,” lisab Ladva.

Loe edasi Harju Elust.