Keemiatööstus sündis 90 aastat tagasi koos põlevkivi kaevandusega ning siiani on need kaks lahutamatud. Foto: Arvi Kriis Meie Reede

Viimasele läks üle ka Eesti Mäeametiga sõlmitud kontsessioonileping, mille alusel võis alustada põlevkivi kaevandamist. Ettevõtmise peaaktsionäriks oli pank G.Scheel & Co.

1922. aastal toodeti kokku 3200 tonni põlevkivi. Kogu toodang läks katsetöödeks, et välja selgitada põlevkivi termilise töötlemise võimalused. Kiviõli põlevkivitööstuse eripäraks võrreldes näiteks Riigi Põlevkivitööstuse ja Küttejõu põlevkivikaevandustega oligi maavara termiline töötlemine. Teiste nimetatud tööstuste toodang läks peamiselt energia tootmiseks. Seepärast ei nimetatudki Kiviõli kaevandust kaevanduseks vaid tehasele toorainet tootvaks mäeosakonnaks.

Sest saati on Kiviõlis pea järjepanu 90 aastat põlevkivist õli toodetud. 1998. aastal tekkis väike vahe kui pankrotistus AS Kiviter, ning Kiviõli keemiatööstus suleti. 1999. aastal ostsid tehase Toomas ja Raivo Tamm ning töö jätkus. Täna annab tehas tööd 650. inimesele, suurem osa tehase töötajaist on Kiviõli elanikud.

Möödunud aasta lõpul toimusid muudatused ettevõtte omanike ringis. Alates tänavusest aastast omab 50% tehasest valdusettevõte Alexela Energia.