Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa

Saatse piirkonna elanike poolt saadeti 5. märtsil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse kiri, kus küsiti selgitust teekatte ebanormaalse oleku kohta. Nimelt pole elanikud rahul 2012. aastal teele paigaldatud saviseguse kattega, mis vihmastes oludes muutub ohtlikult libedaks ja seoses sellega on tee väga kehvasti läbitav. Lisaks sellele teeb kodanikud murelikuks see, et antud tee on nii Eesti Vabariigi kui Euroopa Liidu jaoks strateegilise tähtsusega. Koos avaldusega saadeti ministeeriumile ja kõigile asjasse puutuvatele ametkondadele ka koosolekukutse.

Koosolekul näitasid kohalikud elanikud üles erakordselt positiivset initsiatiivi, sest külakeskuse saal oli rahvast täis. Samuti olid kohale tulnud esindajad Maanteeametist, Kagu Teed AS-ist, Põlva Maavalitsusest, Värska Vallavalitsusest ja volikogust, Riigikogu Setomaa toetusrühma esindajana tuli koosolekule Tarmo Tamm. Sõna said nii kohalikud kui kõik kutsutud külalised. Paljud küsimused, mis Saatse piirkonna elanikele muret valmistasid, said vastuse. Siiski võib koosoleku põhiliseks tulemuseks pidada seda, et Maanteeamet nõustus sellega, et 2012. aastal Värska-Saatse teel teostatud teetööde osas pole õiget tehnoloogiat kasutatud. Maanteeameti esindajad andsid lubaduse, et selle aasta teises pooles saab antud tee peenkruusa ja liiva segust valmistatud lisakatte. Sellega peaks ametnike sõnul olema vihmaste ilmade puhul tekkinud olukord parandatud.

Saatse piirkonna elanikud peavad antud koosoleku toimumist oluliseks märgiks kodanikualgatusest. Tundub, et just rahva poolt algatatud teemad omavad tugevamat kõlapinda ja läbi avaliku tähelepanu viivad lõpuks soovitud tulemusteni.