Ettekannet peab Keila Kooli algklassiõpetaja Kadi-Ingel Kungla Foto: erakogu

Seminari eesmärgiks oli õppekava elluviimisel saadud kogemuste jagamine kolleegidega oma koolist ja maakonnast. Õppeaasta jooksul on rakendatud mitmeid uuendusi: inglise keele eelkursus 2. klassis, andekuse arendamine valikainete kaudu, sõnaline hindamine, Hea Alguse õppemeetodid. Mitmed õpetajad rakendavad interaktiivseid õppemeetodeid. Nendel teemadel pidasid ettekande õpetajad Kadi-Ingel Kungla, Marge Asik, Reet Pudan, Katrin Veelmaa, Evelin Süvari-Hein, Irma Erendi ja Kaja Peetris. Oma kogemusi arenguvestluste läbiviimisel jagasid Leelo Tamkivi ja Urve Leomar. Pilliõpetuse kogemusi jagas Tiia Peenmaa ja liikumisest kui õppimisvõime parandamise võimalusest kõneles Jaanus Väljamäe. Seminari külalisesineja Liivi Türbsal Hea Alguse Koolituskeskusest pidas loengu väärtushinnangute kujunemisest ja kujundamisest koolis. Peale ettekandeid jätkus töö erinevates õpitubades, kus õpetajad said oma kogemusi vahetada. Ettekannetega ja õpitubades esines kokku 27 õpetajat.

Seminaril oli 74 osalejat, kellest 35 olid Keila Kooli õpetajad, 35 õpetajat mujalt maakonnast ja paar õpetajat isegi Tartust. Harju maakonnast olid suurema koosseisuga esindatud Kostivere kool, Kiili Kool, Viimsi Kool, Harmi Kool, osalejaid oli ka mitmetest lähiümbruse koolidest. Mitu huvilist oli ka Keila lasteaedadest.

Seminaril osalejad jäid nähtu-kuulduga rahule. Enim meeldisid kuulajatele ettekanded interaktiivsete õppemeetodite kasutamisest, sõnalistest hinnangutest, arenguvestluste korraldamisest, Hea Alguse meetodite rakendamisest ning Liivi Türbsali ettekanne „Väärtuste võrgus". Tagasisidelehtedelt lugesime palju positiivset, tänusõnu ja häid soove edaspidiseks.

Kogemusõppeseminar toimus Keila Koolis selle õppeaasta juhtlause „KOGEMUS - JAGA JA ÕPI" all.