Otepää vallavolikogus on 9 komisjoni. Paljude komisjonide koosseis on teatavasti vahetunud. Lisandus uue komisjonina turismikomisjon, oma tegevuse lõpetas mootorsaani- ja vabaajakomisjon.

Revisjonikomisjoni esimees Indrek Tiido: „Revisjonikomisjon on 3liikmeline, sellesse kuuluvad volikogu liikmed. Revisjonikomisjon on 2010. aastal koos käinud seitse korda. Teemadeks on olnud peamiselt kodanike pöördumiste läbivaatamine, töövõtulepingute kontroll, 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni ülesandeks on laiemalt kontrollida linna- või vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu otsustele ja määrustele.“

Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Aivar Nigol: „Komisjon on 8liikmeline, sinna kuuluvad nii volikogu liikmed kui ka vallakodanikud. Komisjoni ülesandeks on tegeleda eelarveliste küsimustega.“

Maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees Peeter Holts: „8liikmelisse komisjoni kuuluvad volikogu liikmed, ettevõtjad ja vallakodanikud. Koos oleme käinud seitse korda. Põhiülesanneteks on olnud detailplaneeringute ülevaatamine ja volikokku suunamine. Tegeleme ka valla üldplaneeringu alaste küsimustega, mis jätkub ka järgmisel aastal. Tuleb tunnistada, et siiani oleme seisnud nö näoga rohkem linna- kui maainimeste poole. Tahame seda uuel aastal kindlasti muuta, tahame rohkem seista maainimeste huvide eest. Käivitamist vajab külaelu ja külavanematega seonduv.

Teine suurem valdkond, millega tegelenud oleme, on prügimajandus. Komisjonis on menetluses olnud jäätmejaama ehitamine projekt, mille taotlus on läinud Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, ootame sealt vastust.“

Spordikomisjoni esimees Enn Sepma: „Meie komisjonis on 6 liiget – on nii volikogust kui ka spordiinimesi. Spordikomisjoni praeguses koosseisus on värskelt valitud ja ees seisab esimene istung 27. detsembril, mil arutame abivallavanemaga valla sporditöö suundasid.“

Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimees Luule Saar: „Komisjoni praegune, 7liikmeline koosseis on tegev alates oktoobrist. Komisjoni kuuluvad sotsiaalala inimesed. Koos oleme jõudnud istungit pidada ühe korra. Sotsiaalkomisjon menetleb peamiselt laekunud sotsiaaltoetuste taotlusi.“

Kultuurikomisjoni esimees Aivo Meema: „Kultuurikomisjon praeguses seisus on just värskelt valitud ning koos pole jõutud veel käia. Komisjonis on 4 liiget.“

Õigus- ja korrakaitsekomisjon esimees Rein Vikard: „Õigus- ja korrakaitsekomisjon on moodustatud volikogu poolt vallaelanike turvalisuse küsimuste lahendamiseks. Komisjon on 10liikmeline. Komisjoni kuulub volikogu liikmeid, vallavalitsuse esindaja, kaitseliidu, päästeteenistuse ja politsei juhid. Tegeletud on liiklusküsimustega, turvakaamerate paigaldamisega ja Otepääl toimuvate ürituste turvamisega. Politsei 92. aastapäeva puhul tunnustati 30. novembril Otepää valla tublisid politseinikke, abipolitseinikke ja kaitseliitlasi.“

Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Aivo Meema: „Värskelt valitud komisjoni 6liikmelises koosseisus ei ole seekord ühtegi vastavat allasutuste juhti, kuid see ei tähenda seda, et neid ei kutsuta osalema komisjoni töös. Kindlasti on haridusasutuste juhid oodatud osalema. Komisjoni koosseisus on nüüdsest ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik.“

Turismikomisjoni esimees Margo Krüünvald: „Turismikomisjon on alles moodustatud ning sellest tulenevalt käinud vaid korra koos. Istungil oli arutlusel SA Otepää Turism teema, mille moodustamine sai poolehoiu osaliseks.“

Komisjonide esimehed soovivad Otepää vallaelanikele rõõmsaid jõule ja edukat uut aastat.