Eesti kauneimad raamatud aastal 2012 Foto: Karin Kaljuläte

Lapsekeskses kasvatuses ei soosita väikeste laste asetamist võistlussituatsiooni, sest laps vajab tugevateks emotsioonideks ettevalmistamist.

Sellepärast ei korraldata üldjuhul alla 5-aastastele lastele konkureerimise ja kaotusevaludega seotud suuri üritusi. Koostööd ja tunnetega toimetulekut harjutatakse esialgu lasteaia omaürituste kaudu mängupidudel.

On oluline, et kooliminev laps juba suudab koostööd tehes ja võisteldes reegleid järgida.

Teise esineja halvustamine kärbib esinemisrõõmu

Emakeelepäeval, 14.märtsil kohtuvad sel aastal neljandat korda Rae Riimiritsikate üritusel valla lasteaedade säravamad luuletuse esitajad. Esinetud on varasematel aastatel Õie, Taaramäe ja Tõrukese lasteaedades ning seekord saame kokku Peetris.

Lapsevanemad on küsinud luulepäevadel esinejate paremusjärjestust. Võitjate valimine ei ole aga eesmärk ning lasteaia esindaja leitakse lapse esinemisküpsust ja luuletuse sobivust arvestades. Selle üritusega soovime innustada lapsi luulet kuulama, mõistma ja ilmekalt esitama. Luulepäevaks ettevalmistumine annab suurepärase võimaluse sisuliseks koostööks peredega, sest ka nemad osalevad luuletuste valikul ning laste juhendamisel. Võitjaks on igal juhul kõik õppinud lapsed ja õpetades õppinud täiskasvanud.

Rae valla seitsmest lasteaiast esinevad lapsed viies vanuserühmas, 3-7. eluaastani. Igast lasteaiast on üks oma vanuserühma esindaja ning seega kõlab emakeelepäeva auks 35 toredat luuletust. Kõiki valla luulepäeva esinejaid on tänatud väikese lasteraamatuga ning positiivset kogemust koostööst on nauditud vaheaja suupistelauas.

Parima valimine kaunite kunstide valdkonnas tundub sageli subjektiivne ja isegi kui lapse esinemine ebaõnnestub nähtavalt, aitab tema turvatunnet taastada sõbralik keskkond. Perel on oluline roll lapse esinemisrõõmu hoidmisel ja suurimaks ohuks sellele on täiskasvanu poolt teise esineja halvustamine.

Sportlikes mängudes õpitakse palju

Sportlikes mängudes on aga võit ja kaotus selgemalt tunnetatav ning paratamatult toob võistlemine ühele rõõmu ja teisele meelehärmi. Seetõttu tuleb lisaks mängureeglitele lapsel õppida ka meeskonnatööd ja käitumiseetikat võistlussituatsioonis.

Pärast aastavahetust hakkasid Õie lasteaia vanemad rühmad liikumistegevustes Rahvaste Palli mängu õppima ja võistlusteks valmistuma. Kuna käesoleval aastal on lasteaias palju koolieelikuid, oli võimalik korraldada samale vanusekategooriale neli mängu ja finaal. Võistluskeskkonnale lisasid asjalikkust ja värvikust äsja saadud nummerdatud võistlusriided ja selle kingi eest suur tänu Võilille rühma Mathiase perele.

Võistluspäevast ei jäänud kõrvale ka teised rühmad. Mängude vaheaegadel esitasid mittevõistlevad nooremad rühmad meeleolukaid ergutuskavasid.

Ka nemad olid saanud mängust teoreetilise ja praktilisele ettevalmistuse ning saalis oli seetõttu arvukas ja asjatundlik publik.

Aplaus hea soorituse eest kõlas mõlema meeskonna tublidele mängijatele. Ergutushüüded olid rõõmsalt innustavad ja mängust väljalangenuid kutsuti sõbralikult enda seltsi. Kõik võistelnud lapsed said lasteaia ürituste eestvedaja, õppealajuhataja Diana Liiberi käest tunnustava tänukirja ja võitja meeskond premeeriti šokolaadimedalitega.

Esinemise tänuks kõigile rühmadele saali toodud kenad ja isuäratavad puuviljavaagnad võeti laste poolt rõõmuhüüetega vastu, kuigi vitamiiniampsud on lasteaias tegelikult igapäevased.

Võistlusärevuses võib laps kergesti unustada õpetatud käitumismudelid. Liikumisõpetaja Airi Pärtel on teinud tähelepanuväärse ja tulemusliku töö laste mitmekülgsel ettevalmistamisel. Märgata olid paljude laste osavus ja sportlikud võimed, kuid veelgi enam tegi rõõmu nende oskus meeskonnana tegutseda ja võisteldes väärikalt käituda.