Parkla Foto: Andres Putting

Põlva lehe Koit küsimustele vastas Maanteeameti Põlva teenindusbüroo eksamineerija Toomas Meiel.

"Sõiduki parkimine ja ja parkimiskohalt lahkumine on üks olulisemaid sõidukijuhi oskuseid ja seepärast on vaja aega-ajalt oma käitumist analüüsida ning korrigeerida. Tuleb mõista, et liikluses osalemine ei tohi olla kunagi koht enda õiguste tagaajamiseks, vaid alati tuleb mõista kaasliiklejate vajadusi. Kui konkreetsest näitest lähtuda (juht lahkub parkimiskohalt), siis siin kehtivad järgmised liiklusseaduse nõuded:

  • Juht peab enne paigalt liikuma hakkamist või enne parkimise alustamist veenduma manöövri ohutuses ning selles, et see ei takista või ei ohusta teisi liiklejaid ning teel töötajaid.
  • Tagurdades ei tohi juht ohustada ega takistada teist liiklejat, vajadusel tuleb kasutada teise isiku abi.
  • Mitterööbassõiduki juht peab tagurdades andma teed kõigile liiklejaile.
On oluline meeles pidada, et parkimiskohtade vahelisel teel kehtib nn parema käe reegel. Näiteks kui Põlva Bauhofi kaupluse juurde sõidab paremalt sõiduk, siis sõiduk, kes on parkinud end poe ette, peab paremalt tulevale sõidukile teed andma. Parema käe reegel kehtib igas parklas, kus ei ole liiklusmärkidega reguleeritud teisiti," selgitas Meiel.


Loe edasi 29. oktoobri Koidust.