Aherainemägi Foto: Tiit Blaat

Pärast ASi Maves 2012. aastal valminud uuringut, millega Kukruse aherainemägi Eesti ainsaks A-kategooria ohtlikkusega kaevandamisjäätmete hoidlaks tunnistati, võttis keskkonnaministeerium selle ohutuks muutmise tõsiselt käsile.

Tänavu varakevadest saati tegi OÜ IPT Projektijuhtimine mäel uuringuid, mille käigus täpsustusid mäe kõrgus ja maht ning saadi ülevaade kuumenenud kohtadest ja temperatuuridest. Kuna aherainepuistangut täideti kiiresti, ei jõudnud oksüdeerumise tõttu kuumenenud materjal jahtuda ning tekkinud õhuvoolud süütasid lasundi ülaosas orgaanikarikka aheraine põlema.

Kuumenemine mäe sees pole uuringu andmeil täielikult lõppenud: maapinnast 0,8 m sügavusel võib mäe temperatuur olla kuni 46 °C, 1,6 m sügavusel 99 °C ning 5 m sügavusel 102 °C. Kõige kuumemad kohad paiknevad mäe harja läheduses suunaga lõunanõlvale, lisaks on kuumenemiskolle paiknenud ka ladestu tuumas, kus temperatuur on ületanud 800 °C.

Ladestus aja jooksul toimunud protsessid on tekitanud märkimisväärse põhjaveereostuse – utmisprotsesside käigus tekkinud vaba õli on jõudnud põhjavette.

Loe edasi Põhjarannikust.